Kierunki prawnicze w PolsceKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia prawnicze

Administracja europejska – studia prawnicze

Głównym założeniem programowym studiów na kierunku Administracja Europejska jest przygotowanie absolwentów do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studia oferują wiedzę, umiejętności i kompetencje, które zostaną przez absolwentów wykorzystane również w pracy w innych sektorach – pozarządowym i prywatnym – lub na styku tych sektorów.

Studia I stopnia na kierunku Administracja Europejska to aktualnie oferta studiów o profilu praktycznym w EWSPA w Warszawie. Studia są realizowane w trybie niestacjonarnym. Oferta studiów niestacjonarnych obejmuje możliwość rozpoczęcia studiów w formule distance learning, w ramach których zajęcia dydaktyczne odbywają się w formule mieszanej: tradycyjnej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Administracja europejska

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Administracja europejska?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Administracja europejska?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Administracja europejska?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia