Akademia Sztuki w Szczecinie. Pięć osób na jedno miejsce na jeden z kierunków.

Akademia Sztuki w Szczecinie zamknęła proces rejestracji kandydatów. Już wiadomo, że największa konkurencja wśród ubiegających się o indeks uczelni będzie na kierunku grafika projektowa.

Ponad pięć osób na jedno miejsce pozwoli zrealizować cel, jaki przed rekrutacją stawiał prof. dr hab. Kamil Kuskowski. Mówił on:

Sprawdzamy umiejętności i predyspozycje kandydatów. Zależy nam na tym, by spośród kandydatów wybrać najzdolniejsze osoby, zmotywowane do pracy i ukierunkowane na rozwój.

5,33 osób na miejsce na grafikę projektową, 3,4 na grafikę artystyczną na kierunku grafika i 3,3 osoby na gry komputerowe i rzeczywistość wirtualną na wzornictwie – to dwa kierunki, które cieszą się największym zainteresowaniem kandydatów na studia pierwszego stopnia na Akademii Sztuki w Szczecinie. Na drugim stopniu największym zainteresowaniem cieszyły się specjalności fotografia 2,9 osób na miejsce oraz nowe media i animacja 2,7 obie specjalności na kierunku sztuka mediów. 

W drugiej połowie czerwca odbędą się egzaminy wstępne – Mają one charakter praktyczny. Zarejestrowani już kandydaci będą mogli przystąpić do egzaminów wstępnych w drugiej połowie czerwca. Ze względu na pandemię częściowo egzaminy będą przeprowadzone zdalnie. Prawdopodobnie druga rekrutacja odbędzie się między 19 lipca a 20 września.  

Akademia Sztuki w Szczecinie to świetna uczelnia dla wszystkich tych, którzy kochają artystyczne wyzwania, chcą rozwijać swoją kreatywność, doskonalić swoje zdolności i gromadzić nowe kompetencje. Co roku uczelnia przygotowuje atrakcyjną ofertę kierunków studiów. W tym roku kształcić będzie na ośmiu kierunkach. Poznaj kierunki studiów i ciesz się ciekawą ofertą Akademii Sztuki w Szczecinie.

Kierunki studiów na Akademii Sztuki w Szczecinie

Kierunki proponowane przez uczelnię można podzielić na te, które łączą się z kształceniem muzycznym oraz te związane ze sztukami wizualnymi.

  • Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej
  • Instrumentalistykę
  • Wokalistykę
  • Architekturę wnętrz i przestrzeń wirtualną
  • Grafikę
  • Malarstwo
  • Sztukę mediów
  • Wzornictwo

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie egzaminów wstępnych. Wyniki z matury nie są brane pod uwagę.

Akademia Sztuki w Szczecinie to pierwsza w Polsce publiczna wyższa uczelnia artystyczna łącząca dwie dziedziny – sztuki plastyczne i wizualne ze sztukami muzycznymi. Kształcimy ponad 750 studentów, którzy zdobywają laury w międzynarodowych konkursach wszystkich dziedzin sztuki.  Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią młodą i nowoczesną. Nasze największe atuty to przede wszystkim kadra i zaplecze sprzętowe. Nasi wykładowcy to czynni artyści i teoretycy – zdobywający nagrody, koncertujący i wystawiający swoje prace na całym świecie.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia