Kierunki studiów ToruńStudia humanistyczneStudia Toruń

Architektura informacji – studia w Toruniu

Kierunek architektura informacji jest chyba niedoceniany. W dobie wzrastających zasobów informacyjnych kierunek proponowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika rekomendujemy jako przyszłościowy.

Kierunek architektura informacji na UMK powstała jako odpowiedź na szybki wzrost zasobów informacyjnych w sieci Internet. Jej misją jest humanizowanie technologii tak, by ta ułatwiała życie człowiekowi, funkcjonującemu w nadmiarze różnych komunikatów. Jako dyscyplina poznawcza i praktyczna wykorzystuje metody i techniki z takich dziedzin, jak technologia informacyjna, projektowanie grafiki, psychologia poznawcza, inżynieria użyteczności (ang. usability engineering), rozwijanie oprogramowania, projektowanie uwzględniające doświadczenia nabyte (ang. experience design) i zarządzanie wiedzą.

Warto studiować, ponieważ …

Studia na kierunku architektura informacji dostarczają z jednej strony wiedzy na tematy techniczne, z drugiej – wykształcają umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i dostosowywania tworzonych serwisów do nietypowych potrzeb użytkowników.

Kierunek ten został stworzony z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość zawodową z projektowaniem serwisów WWW, analizowaniem wyników badań jakościowych i ilościowych potrzeb klienta i ruchu na stronach WWW, testowaniem funkcjonalności serwisów informacyjnych, publikowaniem cyfrowym, edytorstwem komputerowym, wyszukiwaniem i oceną informacji elektronicznej. Studiując architekturę informacji nauczysz się m.in., jak:

 • sprawnie i funkcjonalnie posługiwać się cyfrowymi środkami komunikacji, metodami, technikami oraz oprogramowaniem,
 • tworzyć serwisy WWW,
 • określać struktury, sposoby wyszukiwania i nawigacji serwisów intra- i internetowych,
 • poprawnie organizować treści, nadawać im odpowiednie nazwy i zapewniać sprawny system poruszania się po nich,
 • efektywnie wyszukiwać, selekcjonować, wizualizować i oceniać informacje,
 • rozróżniać zasoby sieciowe,
 • dbać o bezpieczeństwo w Sieci,
 • projektować różne rodzaje komunikatów,
 • analizować potrzeby informacyjne użytkowników,
 • badać przestrzeń informacyjną, współpracować z grafikami, programistami, analitykami IT.

Co na studiach?

Przygotowany przez UMK program kształcenia ma charakter nowatorski, tj. uwzględnia potrzeby rynku pracy i oferuje nowoczesne treści dydaktyczne. Główny nacisk położony jest na wykształcenie praktycznych umiejętności tworzenia serwisów WWW, konstruowania poprawnych pod względem treściowym komunikatów, projektowania publikacji cyfrowych, profesjonalnego wyszukiwania informacji, wizualizacji danych, analizy i oceny informacji, zarządzania wiedzą. Poza możliwością nabycia określonych umiejętności, program studiów dostarcza wiedzy z zakresu istniejących narzędzi technologicznych i zasad ich wykorzystywania, funkcjonowania cyberprzestrzeni, metod tworzenia i wyszukiwania różnych zasobów informacyjnych oraz form uczestnictwa w społecznościach wirtualnych. Przewiduje on również kształtowanie tzw. kompetencji miękkich (umiejętności autoprezentacji, pracy w zespole, realizowania projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych czy skutecznego komunikowania się).

Studia pozwalają na przygotowanie się do wykonywania zawodów:

 • architekta informacji,
 • analityka internetowego,
 • projektanta stron internetowych,
 • projektanta baz danych,
 • webmastera,
 • redaktora i administratora portali internetowych,
 • edytora i wydawcy treści cyfrowych,
 • infobrokera,
 • researchera,
 • pozycjonera SEO,
 • menedżera zawartości serwisów internetowych oraz zasobów informacji,
 • projektanta grafiki i multimediów,
 • specjalisty w zakresie badania użyteczności środowisk informacyjnych,
 • specjalisty ds. mediów społecznościowych,
 • archiwisty cyfrowego,
 • testera funkcjonalności serwisów informacyjnych,
 • testera oprogramowania i aplikacji.

Kierunek architektura informacji w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia humanistyczne Toruń. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia