Architektura wnętrz – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Interesują Cię studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie? Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ma ten kierunek w swojej ofercie. Dowiedz się więcej!

Studiując na kierunku Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, możesz zdecydować się na jedną ze ścieżek studiowania. W zależności od wyboru uzyskasz na koniec studiów:

 • tytuł licencjata,
 • tytuł inżyniera.

Ścieżki różnią się przedmiotami, które będziesz realizował w czasie trwania całych studiów. Przedmioty w bloku kształcenia inżynierskiego mają charakter bardziej techniczny i specjalistyczny.

Specjalności:

 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie mebla

Studiując na kierunku Architektura wnętrz (studia I go stopnia, inżynierskie/licencjackie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • procesu realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem relacji: kontekst-architektura i człowiek-architektura,
 • historii sztuki i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem architektury wnętrz budowli i wnętrz ogrodowo-parkowych oraz sztuk ozdobniczych,
 • dawnych i nowych technik oraz materiałów i wyrobów stosowanych przy kształtowaniu, wyposażaniu, zdobieniu wnętrz,
 • wyboru i doboru elementów i materiałów, a także rozwiązań kolorystycznych w projektach nowych oraz przy adaptacji i rewaloryzacji,
 • świadomość wielostronnej odpowiedzialności i etyki zawodowej, niezbędna znajomość przepisów i norm,
 • zasad współpracy z jednostkami administracji państwowej, władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, firmami,
 • współpracy z inżynierami branżystami, ale też architektami krajobrazu, artystami plastykami, twórcami ludowymi, scenografami, konserwatorami, psychologami, uzgadniania rozwiązań ze specjalistami p.poż., problematyki sanitarno-higienicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • metodologii tworzenia całego projektu – od zbierania i opracowywania informacji, poprzez koncepcję, aż do dokumentacji wykonawczej, zdolność koordynacji branż,
 • efektywnego tworzenia wysokiej jakości projektów w ramach określonego budżetu i w wyznaczonym czasie, umiejętność posługiwania się przedmiarami robót, kosztorysami, zestawieniami, harmonogramami,
 • podstawową znajomość stosowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych technologii – również innowacyjnych, na przykład technik cyfrowych, systemów „inteligentnych”, nowoczesnych zintegrowanych systemów energetycznych.

Architekci wnętrz znajdują pracę m.in.:

 • w biurach projektowych i firmach deweloperskich,
 • urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli,
 • firmach designerskich,
 • przy projektowaniu scenografii, produkcji filmów, sztuk teatralnych czy reklam,
 • przy organizacji wystaw i targów,
 • w pracowniach konserwatorskich.

Będziesz mógł również założyć własną działalność z zakresu projektowania wnętrz lub znaleźć pracę poza granicami Polski.

Sprawdź inne KIERUNKI STUDIÓW, które proponuje WSEiZ w Warszawie

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE – REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia