Kierunki studiów LublinStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Lublin

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi – studia w Lublinie

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to unikatowa w skali kraju propozycja przygotowana na nowy rok akademicki przez UMCS w Lublinie.

Studia na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi to jedna z propozycji, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej – Wydział Historii i Archeologii UMCS.

Archiwistyka to dyscyplina naukowa oraz działalność praktyczna związana z powstawaniem, gromadzeniem, długotrwałym przechowywaniem oraz opracowywaniem i udostępnianiem dokumentów. Związane z tym treści uzupełniają przedmioty historyczne oraz wprowadzające elementy prawne i administracyjne, zarządzania wiedzą i informacją czy informatyki. Niektóre zajęcia przybliżają pracę z dokumentami papierowymi, inne wprowadzają w świat dokumentu elektronicznego, digitalizacji, e-government, baz danych, Big Data oraz sztucznej inteligencji.

Specjalności

Studenci mają do wyboru trzy specjalności, które dają możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach:

 • Zarządzanie dokumentacją współczesną. Ta specjalność przygotowuje głównie do zawodu records managera, czyli specjalisty ds. zarządzania wszelkimi zapisami informacyjnymi. Wyposaża absolwenta w zespół wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę przy projektowaniu, tworzeniu, obsługiwaniu systemów Records Management, które mogą obejmować zarówno dokumenty elektroniczne, jak i papierowe. Odpowiada wymaganiom normy ISO 15489, która od 2006 r. obowiązuje także w Polsce.
 • Specjalność informatyka biurowa i archiwalna. Specjalność przygotowuje do pracy z najnowszymi programami i systemami informatycznymi stosowanymi w pracy biurowej, kancelaryjnej i działalności archiwalnej. Program specjalności został opracowany we współpracy z Instytutem Informatyki UMCS, którego pracownicy prowadzą zajęcia w pracowniach komputerowych. Pośród przedmiotów tej specjalności znajdują się m.in. Podstawy baz danych, Oprogramowanie Enterprise Content Management (ECM) oraz Archiwizacja zasobów cyfrowych.
 • Specjalność archiwistyka historyczna. Absolwent kierunku po tej specjalności zyskuje przygotowanie do pracy we wszelkiego rodzaju archiwach: zakładowych, depozytowych, prywatnych, państwowych w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania archiwaliów. Wiąże się to także z nabyciem kwalifikacji specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją – tworzenia, przyjmowania, sterowania obiegiem, przechowywania i stosowania dokumentów w urzędach, firmach i innych organizacjach – w charakterze urzędnika i menedżera.

Co po studiach? 

Absolwent będzie mógł wykonywać zawód, m.in:

 • specjalisty ds. zarządzania dokumentacją i informacją (records managera) w podmiotach publicznych i prywatnych;
 • archiwisty, biorącego udział w gromadzeniu, przechowywaniu, opracowaniu i udostępnianiu wszelkich rodzajów dokumentacji, a także w prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej z nią związanej;
 • koordynatora czynności kancelaryjnych (stanowisko obowiązkowe w strukturze niektórych urzędów administracji);
 • operatora systemów komputerowych i baz danych w tym systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w administracji publicznej;
 • pracy związanej z dostępem do danych osobowych, informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • pracownika urzędów administracji państwowej i samorządowej;
 • i wiele innych, dla których nasze studia oferują niezbędną formację humanistyczną.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy m.in. w:

 • archiwach państwowych i wyodrębnionych (wojskowych, służb specjalnych, najwyższych organów państwa);
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w wymiarze sprawiedliwości;
 • archiwach wszelkiego rodzaju instytucji, np. banków, sądów, instytucji publicznych;
 • firmach zajmujących się porządkowaniem i przechowywaniem dokumentacji;
 • instytucjach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, stowarzyszeniach i fundacjach;
 • wszelkiego rodzaju kancelariach, sekretariatach i biurach (posiadają je wszystkie współczesne organizacje).

Rekrutacja

W procesie rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: 

 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna, 
 • historia sztuki,
 • filozofia,
 • geografia,
 • informatyka
 • matematyka.

Kierunek archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Lublin. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia