Kryminologia i kryminalistyka – studia we Wrocławiu

Studia z zakresu kryminalistyki i kryminologii to z pewnością studia dla osób, którym nie jest obojętne poczucie sprawiedliwości. To właśnie osoby po takich studiach przyczyniają się do tego, że zbrodnia, przestępstwo zostają ukarane. Poznaj kierunki studiów i specjalności na wrocławskich uczelniach, po których zostać możesz kryminologiem.

Kryminologia i kryminalistyka często pojawiają się jako para. Słowa te mają różne znaczenia. Warto poznać – jakie? Kryminologia to nauka ogólna o przestępstwach np. ich rodzajach, o przestępcach, ich np. motywacjach, zasadach działania, typach osobowych.

Kryminalistyka to już nie wiedza teoretyczna, ale właśnie praktyczna, przydatna w codziennej pracy śledczych. Obejmuje naukę z zakresu zabezpieczenia miejsca przestępstwa, zebrania fizycznych dowodów, porównania ich oraz rekonstrukcję zdarzenia na podstawie poszlak. Kryminalistyka to praca techniczno-badawcza.

Studia kryminalistyczne we Wrocławiu

Studia kryminalistyczne – kryminologia i kryminalistyka nie są najczęściej odrębnym kierunkiem studiów. Są zazwyczaj specjalnością na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. We Wrocławiu studiować można ten kierunek na uczelniach państwowych oraz niepaństwowych. Kryminologia jako kierunek jest na Uniwersytecie Wrocławskim. W Wyższej Szkole Bankowej, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz w Wyższej Szkole Prawa studia kryminalistyczne realizowane są na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kryminologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Na stronie poświęconej temu kierunkowi znajdziecie ważne informacje m.in. o programie studiów. Przewiduje on przedmioty obowiązkowe i do wyboru, m.in. historia myśli kryminologicznej, antropologia kryminalna, metodologia badań kryminologicznych, teorie kryminologiczne (etiologia kryminalna), psychologia ogólna i socjopsychologia, organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, podstawy prawa karnego, nauki policyjne, podstawy procesu karnego, psychologia kryminalna, nauki o więziennictwie i kuratela sądowa, resocjalizacja dorosłych i nieletnich, psychiatria sądowa, patologie społeczne, ekspertyzy sądowe, przestępczość zorganizowana, technologie IT i cyberprzestępczość, przestępczość kobiet, klinika kryminologiczna.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Na Uniwersytecie Wrocławskim można podjąć również studia na kierunku prowadzonym w języku angielskim: CRIMINAL JUSTICE. Proponuje je kandydatom Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Program zapewnia zdobycie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy na temat przestępczości, która stanowi niezbędny warunek przygotowania przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny (między innymi organy policyjne, pomocnicze organy wymiaru sprawiedliwości, więziennictwo, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia), w tym także na arenie międzynarodowej (np. organizacje międzynarodowe, instytucje Unii Europejskiej).

Kryminologia i kryminalistyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Kryminologia i kryminalistyka w WSB to specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzięki studiom:

 • poznasz tajniki szeroko pojętej analizy kryminalnej w oparciu m.in. o analizę informacji,  materiały procesowe oraz operacyjne
 • nauczysz się rozróżniać ślady kryminalistyczne m.in. ślady traseologiczne, daktyloskopijne, mechanoskopijne
 • dowiesz się na czym polega ustalenie modus operandi sprawcy oraz okoliczności czynu
 • poznasz metody pozyskiwania informacji z uwzględnieniem metod śledczych m.in. biały i czarny wywiad, metoda FBI
 • poznasz tajniki tworzenia warsztatu prywatnego detektywa w celu pozyskania informacji na potrzeby rynku prywatnego

W programie studiów m.in:

 • Analiza kryminalna
 • Metody pozyskiwania informacji
 • Profilowanie sprawców przestępstw

Kryminologia z elementami kryminalistyki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

Kryminologia z elementami kryminalistyki w DSW to specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Wybierając tę specjalność nauczysz się:

 • Kryminologii, kryminalistyki oraz wiktymologii.
 • Metod, technik i narzędzi zwalczania oraz przeciwdziałania przestępczości indywidualnej i zorganizowanej.
 • Mechanizmów zachowania sprawcy i ofiary oraz ich konsekwencji.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i pozwoli Ci zdobyć niezbędną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z zakresu teorii przestępstw oraz skutecznych metod walki z nimi.

Kryminologia i kryminalistyka w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

Kryminologia i kryminalistyka w WSP we Wrocławiu to specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Na studiach poruszanych jest wiele ciekawych zagadnień:

 • techniki śledcze
 • profil przestępcy
 • zabezpieczanie miejsca zbrodni
 • dokumentacja czynności kryminalistycznych
 • badanie poszlak
 • psychologia w kryminalistyce
 • rekonstrukcja zdarzeń
 • zasady współpracy różnych służb w walce z przestępczością

Praca po studiach

Specjalistyczne wykształcenie, które dają studia na kierunku bądź specjalnościach związanych z kryminalistyką pozwalają na realne szanse podjęcia pracy w:

 • służbach mundurowych
 • służbach specjalnych
 • więziennictwie
 • organach ds. bezpieczeństwa publicznego
 • służbach celnych
 • firmach ochroniarskich i detektywistycznych
 • instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym

Lista studiów kryminalistycznych we Wrocławiu

Więcej informacji o innych kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia