AWF w Krakowie – rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie kształci studentów w ramach trzech Wydziałów. Zapoznaj się z najnowszą ofertą studiów na krakowskiej AWF, przygotowaną na rok akademicki 2021/2022 oraz aktualnymi zasadami rekrutacji.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

TURYSTYKA I REKREACJA (S/N) – wynik nowej matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru).

TURYSTYKA PRZYGODOWA (S) – wynik nowej matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru).

ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ (S) – wynik nowej matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru).

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

WYCHOWANIE FIZYCZNE (S) – wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów.

SPORT (S) – Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III klasę sportową w olimpijskich dyscyplinach i konkurencjach sportu. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów.

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH (S) – wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów.

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH (S) – wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie, bieg, skok w dal z miejsca, bieg po kopercie.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

FIZJOTERAPIA (S) – Nabór na studia na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, fizyka, chemia lub matematyka

TERAPIA ZAJĘCIOWA (S) – Nabór na studia na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, wiedza o społeczeństwie, chemia lub matematyka

KOSMETOLOGIA (S) – Nabór na studia na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, chemia lub matematyka

Zastosowane skróty:
S – studia stacjonarne
N – studia niestacjonarne zaoczne

Więcej informacji na stronie Uczelni: https://esr.awf.krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia