AWL we Wrocławiu – studia wojskowe. Przedłużona rekrutacja.

Jeśli marzysz o karierze w polskim wojsku zwróć uwagę na propozycje Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Do wyboru cztery kierunki studiów. Zostało Ci jeszcze trochę czasu! Pierwotny termin rejestracji został przedłużony do 2 lipca.

Kierunki studiów na studiach wojskowych

Wrocławska uczelnia wojskowa powoli kończy rekrutację na studia przeznaczone dla przyszłych żołnierzy. W ofercie Akademii Wojsk Lądowych znajdziecie cztery kierunki studiów.

 • Dowodzenie
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Logistyka
 • Informatyka

Rejestracja kandydatów zakończy się 2 lipca (wcześniej obowiązywał termin do końca maja). Do tego dnia trzeba złożyć stosowne dokumenty. O szczegółach związanych z rekrutacją przeczytasz www.wojsko-polskie.pl/awl/studia-wojskowe/.

Egzaminy na AWL

Egzaminy na studia rozpoczną się 12.07 i potrwają do 16.07. Na egzamin składa się test sprawności fizycznej oraz test znajomości j. angielskiego (piszą go wyłącznie kandydaci, dla których nie był przedmiotem egzaminu maturalnego).

Jak wyglądać może Twój egzaminy sprawnościowy? Zobacz film!

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 23.07.

Oferta edukacyjna

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – STUDIA WOJSKOWE I i II STOPNIA / JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Stacjonarne, wojskowe studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Kształcenie odbywa się w ramach trzech modułów: 

 • kierunkowego, na którym student nabywa i doskonali umiejętności ogólne i inżynierskie;
 • wojskowego, na którym student nabywa podstawowa wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu oficera Wojsk Polskiego;
 • specjalistycznego, na którym student nabywa i doskonali specjalistyczną wiedzę w ramach wybranej specjalności wojskowej. 

Szkolenie wojskowe w okresie studiów realizowane jest w Centrach Szkolenia i Ośrodkach Szkoleń Poligonowych.

STUDIA WOJSKOWE – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU „DOWODZENIE”

Dla kogo?Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej do szczeblu plutonu. Studia przygotowują kandydatów na żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej na szczeblu plutonu. Ponadto gwarantują podchorążym zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” realizowane są na Wydziale Zarządzania. 

W jakiej specjalności?

Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w następujących grupach osobowych i specjalnościach wojskowych:

 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność pancerna
 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność zmechanizowana
 • aeromobilnej
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria rakietowa
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria lufowa
 • rozpoznania ogólnego
 • artylerii przeciwlotniczej

STUDIA WOJSKOWE – INFORMATYKA

Studia na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych i przygotowują do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej (instytucji wojskowej), dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej do szczebla plutonu. Gwarantują zdobycie nowoczesnej i utylitarnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zadań na pierwszych stanowiskach służbowych w korpusie osobowym łączności i informatyki w charakterze oficera-specjalisty (młodszego inżyniera, młodszego informatyka). Studia na kierunku „Informatyka” realizowane są na Wydziale Zarządzania. 

W jakiej specjalności?

Studia na kierunku „Informatyka” realizowane są w specjalności „Eksploatacja systemów informatycznych”, w korpusie osobowym łączności i informatyki, grupie osobowej eksploatacja systemów informatycznych.

STUDIA WOJSKOWE I STOPNIA – LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu logistycznego lub młodszego oficera finansowego, po ukończeniu studiów drugiego stopnia. Studia gwarantują zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Ponadto przygotowują słuchaczy do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania.

W jakiej specjalności?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w korpusie osobowym logistyki w grupie osobowej ogólnologistycznej.

Ofertę edukacyjną uzupełnia proozycja studiów II stopnia

STUDIA WOJSKOWE II STOPNIA – ZARZĄDZANIE

Poznaj uczelnię, dowiedz się więcej o kierunkach na studiach wojskowych – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia