Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia społeczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Gdańska Szkoła Wyższa

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowuje absolwentów do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem publicznym, ekonomicznym, politycznym, zdrowotnym czy militarnym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które ma w swojej ofercie Gdańska Szkoła Wyższa, pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę z dziedziny nauk o bezpieczeństwie, a także uczą analizować i prognozować zagrożenia oraz rozwiązywać problemy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. 

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych czy bezpośredniego zagrożenia państwa. Staniesz się ekspertem/ekspertką w zakresie regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego i cyberprzestępczości. Twoja wiedza i kompetencje umożliwią Ci profesjonalne uczestnictwo w działaniach jednostek, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Specjalności w ramach kierunku (studenci wybierają je w trakcie trwania studiów – obowiązuje wówczas minimalna liczba osób, aby utworzyć specjalność, kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów):

Perspektywy zawodowe:

  • administracja rządowa,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • centra zarządzania kryzysowego,
  • Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • sektor prywatny – m.in.: specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych, analityk, specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego czy specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.

Więcej o tym kierunku na stronie Uczelni: Bezpieczeństwo wewnętrzne – GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia