Bezpieczeństwo wewnętrzne w Siedlcach

Kandydaci zainteresowani problematyką terroryzmu, cyberbezpieczeństwa i innymi zagrożeniami we współczesnym świcie zainteresują się pewnie studiami na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Kierunek można studiować w Siedlcach. Sprawdź, na której uczelni.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferuje kandydatom Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Na studiach można zgłębić takie kwestie jak: terroryzm, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo społeczne, elementy wiedzy o wywiadzie i kontrwywiadzie oraz wiele innych zajmujących zagadnień.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotują Cię do pracy na stanowiskach kierowniczych w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • administracji rządowej,
  • centrach zarządzania kryzysowego,
  • policji i służbach specjalnych.

W sektorze prywatnym możesz także zostać zatrudniony jako:

  • specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  • specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego,
  • specjalista z zakresu ochrony osób i mienia

Jak można przeczytać studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego lub podmiotami administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze.

Celem studiów na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnych zadań, kompetencji, budowy struktur i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także umiejętności w zakresie terenoznawstwa, sztuk samoobrony oraz użycia broni palnej.

Studenci mają do wyboru dwa moduły kształcenia:

  • ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych,
  • obrona terytorialna kraju.

Absolwent modułu ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych odpowiedzialnych za ochronę granicy państwowej oraz podmiotach administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: współpracy transgranicznej, organizacji i funkcjonowania przejść granicznych, polityki wizowej Polski i państw strefy Schengen oraz rozpoznania migracyjnego.

Absolwent modułu obrona terytorialna kraju jest przygotowany do podjęcia pracy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostkach obrony terytorialnej i wybranych służbach, inspekcjach oraz strażach. Zdobędzie wiedzę z zakresu: współpracy cywilno-wojskowej, systemów obrony terytorialnej wybranych państwa NATO, współczesnej techniki wojskowej i policyjnej, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Zasady rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne

W rekrutacji uwzględnia się dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Uczelnie prowadzące kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Siedlcach

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Siedlce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

Czytaj także:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Siedlcach:

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia