Kierunki studiówKierunki studiów KoszalinStudia chemiczneStudia Koszalin

Bioanalityka chemiczna – Politechnika Koszalińska

Kierunek bioanalityka chemiczna to jedna z najnowszych propozycji Politechniki Koszalińskiej. Te inżynierskie studia chemiczne dają wiedzę w zakresie surowców, produktów i procesów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, spożywczym.

Studia na kierunku bioanalityka chemiczna pozwolą również na uzyskanie wiedzy o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie, sposobach badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych, żywności i próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych. Absolwent będzie kompetentny w stosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych, wykorzystywanych do analizy chemicznej i kosmetycznej, środowiskowej oraz żywności.  Kierunek kształcenia umożliwi mu zapoznanie się z metodami postępowania z odpadami oraz sposobami promowania ekologii w różnych aspektach bioanalityki chemicznej. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat metod organizacji pracy w laboratorium określonych branż przemysłowych. Rozwinie także umiejętności analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole.

Specjalności:

  • BIOKOSMETOLOGIA I CHEMIA KOSMETYCZNA
  • ANALIZA ŻYWNOŚCI I CHEMIA ŚRODOWISKOWA

Praca po studiach

  • praca  w laboratoriach przemysłowych, w zakładach chemicznych, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości materiałów dla wszystkich dziedzin przemysłu chemicznego w tym kosmetyków i żywności;
  • praca w jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska, w stacjach uzdatniania wód i oczyszczalniach ścieków, laboratoriach kryminalistycznych oraz w służbach sanitarnych.
  • oraz w zależności od wybranej specjalności do pracy w przedsiębiorstwach w obszarze biokosmetologii i chemii kosmetycznej lub analizy żywności i chemii środowiskowej.

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Politechnika Koszalińska

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Koszalin. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia