Biogospodarka – Politechnika Warszawska

Chcesz w przyszłości zajmować się produkcją bioproduktów, recyklingiem lub odzyskiem energii? Kierunek biogospodarka na PW może być dla Ciebie idealny!

Studia na kierunku biogospodarka prowadzi Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW).

Studia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i projektów oraz innych form kształcenia realizowanych w grupach. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Kierunek jest prowadzony wspólnie na trzech uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej.

Absolwent potrafi:

  • realizować procesy produkcyjne i technologiczne w zakresie przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw;
  • wykorzystywać wiedzę z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki czemu posiada zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
  • kierować się zasadami zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recyklingu;
  • tworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, w tym indywidualną przedsiębiorczość, wykorzystując wiedzę z zakresu biogospodarki;
  • wykorzystywać wiedzę z zakresu systemów zarzadzania jakością w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii;
  • administracja państwowa i samorządowa, organizacje pozarządowe zajmujące się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujące wiedzę z tego zakresu
  • szkolnictwo zawodowe.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: is.pw.edu.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STUDIA TECHNICZNE WARSZAWA
STUDIA PRZYRODNICZE WARSZAWA
STUDIA TECHNICZNE W POLSCE

STUDIA PRZYRODNICZE W POLSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA
UCZELNIE WARSZAWA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia