Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia biologiczneStudia Poznań

Biologia – studia w Poznaniu

Kierunek biologia spodoba się tym kandydatom, którzy już w szkole średniej zafascynowali się tym przedmiotem i to nie ze względu na wymagania, jakie przed kandydatami stawiają uczelnie medyczne. W Poznaniu kierunek proponuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Studia I stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów. Biologia to nauka o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska.

Proponowane przedmioty rozwijają umiejętności kognitywne studenta, takie jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz niezbędne kompetencje społeczne. Częściowo kształcenie odbywa się w oparciu o tutoring – proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój studenta.

Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w:

 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 • monitoringu badań klinicznych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia założenie własnej firmy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Biologia Komórki,
 • Budowa i Fizjologia Roślin,
 • Świat zwierząt,
 • Monitoring przyrodniczy,
 • Maszyny molekularne,
 • Podstawy neurobiologii,
 • Genetyka cech wielogenowych u człowieka,
 • Genotoksykologia,
 • Historia życia na ziemi,
 • Przygotowanie do pracy zawodowej,
 • Elementy niespecjalistyczne w pracy absolwenta.

Kierunek biologia w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Poznań. Interesujesz się biologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia