Biologia – studia w Siedlcach

Studia na kierunku biologia to przede wszystkim atrakcyjna propozycja dla wszystkich tych, których interesuje badanie tajemnic życia. Dzięki licencjackim studiom, które dla kandydatów przygotował Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, można uzyskać wiedzę z zakresu podstawowych nauk biologicznych.

Studia licencjackie na kierunku biologia to szansa na zdobycie wiedzy z różnych działów nauk biologicznych: botaniki, zoologii, ekologii, biochemii, mikrobiologii, biologii molekularnej, genetyki, fizjologii zwierząt, fizjologii roślin. Student nauczy się rozpoznawać i inwentaryzować siedliska przyrodnicze oraz cenne i inwazyjne gatunki roślin, zwierząt i grzybów, a także posługiwać się metodami i technikami stosowanymi w badaniach terenowych i w badaniach laboratoryjnych. Zaznajomi się z obsługą zaawansowanej aparatury badawczej.

Rekrutacja na studia

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Praca po studiach

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy w laboratoriach badawczych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Studia oferuje Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia biologiczne Siedlce. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Siedlcach:

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia