Kierunki studiów ToruńStudia biologiczneStudia Toruń

Biologia – studia w Toruniu

W dobie rozwoju technicznego biologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk, a jej osiągnięcia są szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach. Studia na kierunku biologia oferuje jedna uczelnia w Toruniu.

Studia na kierunku biologia to jedna z propozycji, którą adresuje do kandydatów Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w ofercie są studia I stopnia.

Biologia na UMK

Biologia jest nauką wyjątkową, gdyż zajmuje się badaniem życia. Charakteryzuje i klasyfikuje organizmy żywe, przygląda się ich zachowaniu, poznaje procesy w nich zachodzące oraz te, które prowadzą do powstania nowych gatunków. Definiuje zależności między gatunkami a środowiskiem naturalnym. Jeżeli zatem chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące różnymi procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia, to ten kierunek jest idealny właśnie dla Ciebie.

Co po studiach?

Absolwent kierunku biologia w UMK, posiadając szeroką wiedzę biologiczną oraz szereg nabytych umiejętności, jest przygotowany do podjęcia pracy w:

  • polskich i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych
  • pracowniach i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych firm działających w różnych gałęziach gospodarki
  • jednostkach wykonujących raporty i ekspertyzy biologiczne na zlecenie administracji państwowej, samorządowej i podmiotów gospodarczych
  • ogrodach botanicznych i zoologicznych
  • szkółkach oraz firmach ogrodniczych i hodowlanych
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
  • firmach farmaceutycznych
  • redakcjach czasopism i przy tworzeniu audycji naukowych
  • fundacjach popularyzujących naukę

W rekrutacji uwzględnia się przedmioty: biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia oraz język obcy nowożytny – część pisemna.

Kierunek biologia w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Toruń. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia