Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne – Uniwersytet Łódzki

Studia przygotowane dla kandydatów przez Uniwersytet Łódzki to najlepsza propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą w przyszłości prowadzić monitoring przyrodniczy i wykonywać ekspertyzy środowiskowe.

Dlaczego warto studiować biomonitoring i biotechnologie ekologiczne?

 • Program studiów zawiera bogatą i różnorodną ofertę zajęć praktycznych, w tym terenowych, przygotowujących do samodzielnego wykonywania ekspertyz przyrodniczych oraz prowadzenia badań naukowych;
 • Oprócz umiejętności określenia aktualnego stanu środowiska przyrodniczego studenci uczą się identyfikować zagrożenia oraz wdrażać rozwiązania z zakresu biotechnologii ekologicznych, co oznacza wykorzystanie naturalnych zależności obecnych w układach przyrodniczych w procesie restytucji ekosystemów wodnych i lądowych;
 • W trakcie realizacji poszczególnych treści na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne dominującą rolę spełnia nauczanie skierowane na rozwiązywanie problemowych zagadnień, w znacznym stopniu oparte na samodzielnej pracy studenta przy zapewnionej merytorycznej opiece specjalisty;
 • Studia kształcą umiejętności pracy zespołowej w warunkach terenowych i laboratoryjnych oraz podstaw przedsiębiorczości w działaniach z zakresu biomonitoringu;

Główne przedmioty

 • Zróżnicowanie taksonomiczne organizmów
 • Podstawy geomonitoringu
 • GIS i teledetekcja/analiza danych przestrzennych
 • Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
 • Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary stanu środowiska
 • Funkcjonowanie i rekultywacja ekosystemów w warunkach presji inwestycyjnej
 • Biotechnologie ekologiczne
 • Biotechnologiczne aspekty kształtowania ekosystemów wodnych
 • Nowoczesne techniki laboratoryjne
 • Fizyczne i chemiczne podstawy biomonitoringu
 • Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, co pozwala nabyć umiejętności praktyczne i zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o zatrudnienie w:

 • Laboratoriach badań środowiska;
 • Firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu;
 • Firmach realizujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną oraz przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych;
 • Jednostkach administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska oraz wdrażaniem rozwiązań systemowych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju;
 • Służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska);
 • Parkach narodowych lub krajobrazowych;

Poznaj również inne propozycje Uniwersytet Łódzki

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Łódź . Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia