BIZNES ELEKTRONICZNY na Uniwersytecie Zielonogórskim

Dynamicznie rozwijające się technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem Biznesu Elektronicznego.

Pośród podstawowych gałęzi Biznesu Elektronicznego można między innymi wymienić: analitykę biznesową, komunikację elektroniczną, bankowość i handel elektroniczny, reklamę internetową, usługi w chmurach obliczeniowych, media społecznościowe oraz E-learning.

Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu systemów informatycznych stanowi obecnie podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego. Jednocześnie wielu pracodawców wskazuje na pogłębiający się niedobór wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej potrafiącej tworzyć i obsługiwać systemy informatyczne oraz technologie internetowe wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Celem kształcenia na kierunku Biznes Elektroniczny jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub uzyskania atrakcyjnej pracy w obszarze wytwarzania e-produktów i świadczenia e-usług.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku praktycznym Biznes Elektroniczny:

 • Potrafi modelować i analizować procesy biznesowe;
 • Potrafi użytkować systemy informatyczne klasy korporacyjnej (ERP, CRM, SCM);
 • Zna i potrafi stosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w systemach przechowywania danych oraz systemach teleinformatycznych;
 • Umie projektować i tworzyć hurtownie danych oraz systemy analityczne (OLAP);
 • Potrafi składować, przetwarzać i analizować duże zbiory danych (Big Data), w tym dane przestrzenne (GIS);
 • Potrafi praktycznie wykorzystywać metody i narzędzia inżynierii danych, w tym techniki analitycznej statystyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji w połączeniu z technologiami wizualizacji, optymalizacji, baz danych, pozyskiwania wiedzy i narzędziami prototypowania;
 • Posiada umiejętność wykorzystania technologii mobilnych i przetwarzania w chmurze na potrzeby systemów korporacyjnych i E-biznesu;
 • Potrafi wykorzystać technologie internetowe w działalności biznesowej i marketingowej;
 • Potrafi zarządzać zespołem projektowym z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi informatycznych;
 • Potrafi zaprojektować biznes plan dla firmy innowacyjnej.

Stanowiska pracy:

 • Informatyk biznesowy.
 • Analityk biznesowy.
 • Specjalista /menedżer serwisów internetowych.
 • Konsultant usług informatycznych.
 • Inżynier danych.
 • Inżynier business intelligence.
 • Integrator i administrator systemów ERP, CRM, SCM.
 • Analityk mediów społecznościowych.
 • Administrator systemów IT.
 • Analityk i projektant systemów IT.
 • Kierownik działu IT.
 • Technolog systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (Technolog ICT).
 • Projektant i programista systemów biznesu elektronicznego.
 • Specjalista marketingu elektronicznego.
 • Właściciel innowacyjnej firmy IT.

Dlaczego warto studiować:

 • Studia o profilu praktycznym, zapewniające semestralną praktykę zawodową w wiodących w branży przedsiębiorstwach krajowych i korporacjach międzynarodowych.
 • Ponad 1000 godzin zajęć praktycznych w doskonale wyposażonych laboratoriach specjalistycznych realizowanych przez kadrę posiadającą doświadczenie praktyczne.
 • Możliwość kontaktu z przedsiębiorcami i realizacji dyplomów inżynierskich w firmach z regionu i nie tylko.
 • Możliwość poznania komercyjnych systemów informatycznych stosowanych w Biznesie Elektronicznym dostarczanych przez wiodących producentów tj. IBM, SAP, SAS, Cisco czy Microsoft.
 • Zajęcia z zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw ukierunkowane na prowadzenie star­tupów, co daje ogromne szanse na sukces własnej firmy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zbliżające się wydarzenia