Chemia i technologia żywności – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia na kierunku chemia i technologia żywności proponuje kandydatom Wydział Chemii UMK w Toruniu. Te inżynierskie studia  umożliwiają jednoczesne zdobycie wiedzy z nauk chemicznych i technologii żywności.

Kierunek chemia i technologia żywności oferuje studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów. W trakcie studiów student kierunku chemia i technologia żywności nabywa umiejętności wykonania podstawowych analiz chemicznych, analiz żywności, umie organizować i modyfikować produkcję cukrów oraz tłuszczów, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną.

Absolwenci kierunku chemia i technologia żywności są specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności, w tym głównie tłuszczów, cukrów oraz skrobi. Duża ilość praktyk w zakładach przemysłu spożywczego oraz szeroki program nauczania gwarantuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie technologii tłuszczów i cukrów.

absolwent kierunku chemia i technologia żywności może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem oraz kontrolą i obrotem żywności. Ponadto, dzięki posiadaniu podstawowej wiedzy z zakresu chemii, informatyki oraz maszynoznawstwa, może podjąć pracę w przedsiębiorstwach powiązanych z tymi dziedzinami wiedzy oraz w pokrewnych obszarach gospodarki i biznesu chemicznego, maszynowego bądź biotechnologicznego w kraju i w Unii Europejskiej.

ZOBACZ:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Więcej informacji o kierunkach chemicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia chemiczne Toruń. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia