Kierunki studiów WarszawaStudia chemiczneStudia Warszawa

Chemia medyczna – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku chemia medyczna to propozycja interdyscyplinarna łącząca wiedzę chemiczną, medyczną i techniczną. Studia kandydatom proponuje Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierunek chemia medyczna prowadzony jest we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty zapoznające z wiedzą z zakresu wszystkich podstawowych działów chemii a także liczne przedmioty z zakresu nauk biomedycznych, z naciskiem na poznanie ich podstaw chemicznych. Zrozumienie procesów chemicznych, w tym tych istotnych dla funkcjonowania organizmu człowieka, razem z nabytą wiedzą techniczną oraz umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury badawczej umożliwi samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemia Medyczna:

  • posiada wiedzę z dziedziny chemii ogólnej, kwantowej, analitycznej, fizycznej, organicznej, bionieorganicznej, nieorganicznej, spektroskopii molekularnej, krystalografii i analizy struktury związków oraz technologii chemicznej;
  • posiada wiedzę z dziedziny fizyki w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania układów biologicznych;
  • posiada wiedzę z zakresu matematyki umożliwiająca posługiwanie się aparatem matematycznym w chemii i naukach biomedycznych;
  • zna podstawowe metody informatyczne i statystyczne umożliwiające analizę uzyskiwanych danych eksperymentalnych;
  • posiada podstawową wiedzę biologiczną w zakresie procesów fizjologicznych i funkcjonowania narządów organizmu ludzkiego oraz efekty medyczne zaburzeń procesów metabolicznych tam zachodzących;
  • biegle potrafi posługiwać się nowoczesną bazą instrumentalną wspomagającą badania naukowe w chemii, biochemii i biologii molekularnej;
  • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym także w języku obcym;
  • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych oraz biochemicznych;
  • potrafi formułować i rozwiązywać problemy z pogranicza chemii i nauk biomedycznych.

Strona kierunku: CHEMIA MEDYCZNA , Uniwersytet Warszawski

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Warszawski

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Warszawa. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia