Chemia, specjalność nauczanie chemii i fizyki w Poznaniu

Studia na kierunku chemia ze specjalnością nauczanie chemii i fizyki to studia, których celem podstawowym jest przygotowanie osób kompetentnych do pełnienia funkcji nauczycielskich. Studia licencjackie są jednak wstępem do studiów magisterskich dające pełne prawa do pracy w szkole. Kierunek znajduje się w ofercie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia na kierunku chemia specjalność nauczanie chemii i fizyki przygotowane przez Wydział Chemii UAM są adresowane do osób chcących poznawać struktury i właściwości substancji, przemiany zachodzących procesów fizyko-chemicznych, eksperymentować i odkrywać nowe związki chemiczne, bezpiecznie pracować w laboratorium.

Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw chemii, chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Program studiów zapewnia również realizację standardów kształcenia, a po ukończeniu studiów magisterskich pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania chemii i fizyki na wszystkich poziomach edukacji. Podczas studiów rozwijane są kompetencje społeczne, umiejętności kognitywne, takie jak: rozumienie, analizowanie i interpretowanie danych pomiarowych oraz wyciąganie wniosków.

Wybrane przedmioty

 • Podstawy chemii
 • Fizyka sportu
 • Chemia w szkole
 • Fizyka w szkole
 • Praktyka psychologiczno pedagogiczna
 • Technologia informacyjna i popularyzacja nauki
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ambasadorzy nauki

Perspektywy zawodowe

 • po ukończeniu studiów magisterskich pracownicy oświaty z uprawnieniami do nauczania chemii i fizyki na wszystkich poziomach edukacji
 • pracownicy przemysłu chemicznego na różnych szczeblach
 • pracownicy laboratoriów chemicznych i analitycznych
 • pracownicy laboratoriów analitycznych
 • pracownicy analizy i kontroli jakości
 • pracownicy ośrodków i instytutów naukowych
 • przedstawiciele firm oferujących sprzęt i odczynniki chemiczne
 • pracownicy w zespołach opracowujących nowe receptury i technologie produkcji i uzyskiwania nowoczesnych i innowacyjnych produktów

Więcej o kierunku: CHEMIA, SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE CHEMII I FIZYKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Chcesz może dowiedzieć się więcej o kierunkach chemicznych. Zobacz stronę studia chemiczne Poznań. Dla osób, które szukają innych ofert, także w innym mieście przydatna może okazać się strona studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia