Chemia – studia w Częstochowie

Studia na kierunku chemia, prowadzone są w Częstochowie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Obecnie studia prowadzone są na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Studia licencjackie – studia pierwszego stopnia, trwają sześć semestrów i oferują do wyboru trzy specjalności.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku chemia studia I-go stopnia jest przygotowanie studentów do posługiwania się wiedzą z zakresu chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach, nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej.

Chemia na UJD w Częstochowie

Absolwent posiada wiedzę z zakresu współczesnej chemii oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest też przygotowany do rozpoczęcia badań w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się aparaturą chemiczną i analityczną. Posiada także umiejętność pracy w zespołach i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołową. Ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zna zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kieruje się w pracy zawodowej. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności

  • specjalność chemia leków – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi wykształcenie chemiczne umożliwia zdobycie rozszerzonej wiedzy i umiejętności dotyczącej metod stosowanych w syntezie i analizie leków, projektowania leków oraz zagadnień z zakresu ochrony prawnej wynalazków biomedycznych.
  • specjalność nauczycielska: nauczanie Chemii i Przyrody – program studiów tej specjalizacji, poza przedmiotami dającymi wykształcenie chemiczne umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • specjalność chemia leków w języku angielskim

Chemia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni. Mają możliwość znalezienia pracy w wielu gałęziach gospodarki – od szkolnictwa i nauki, po przemysł i administrację. Absolwenci kierunku Chemia mogą podjąć pracę w laboratoriach chemicznych, kosmetycznych i farmakologicznych oraz w zakładach przemysłowych o profilu chemicznym, spożywczym oraz analityce.  Mogą także realizować się zawodowo w działach marketingu i sprzedaży koncernów chemicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, biomedycznych i dziedzin pokrewnych.

Uczelnie prowadzące kierunek chemia w Częstochowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia chemiczne Częstochowa. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia