Czynniki psychologiczne kształtujące ryzyko psychoz – APS zaprasza na wykład otwarty

Szkoła Doktorska Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zaprasza 11 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 na wykład dr. hab. Łukasza Gawędy, prof. IP PAN.

Celem spotkania jest przedstawienie procesów psychologicznych kształtujących ryzyko rozwoju psychoz. Omówione zostaną badania własne autora podejmujące temat interakcji czynników środowiskowych (ekspozycja na wydarzenia traumatyczne), psychologicznych (osobowość, zniekształcenia poznawcze) i biologicznych, które mogą leżeć u podłoża zaburzeń psychotycznych. Przedstawiona zostanie perspektywa kontinuum psychoz, w ramach której autor prowadzi badania. Omówione zostaną również trudności badania zjawisk odnoszących się do stanów ryzyka w perspektywie prospektywnej (np. trudności w predykcji).

Dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN, jest psychologiem. Od 2008 – 2019 roku pracował w II Klinice Psychiatrycznej WUM, kierował tam pracownią Psychopatologii i Wczesnych Interwencji. Od 2019 pracuje w Instytucie Psychologii PAN, gdzie kieruje Pracownią Psychopatologii Eksperymentalnej. Łączy doświadczenie kliniczne i naukowe. Był stypendystą FNP, MNiSW oraz DAAD. Odbył staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (Hamburg, Londyn, Melbourne). Zajmuje się badaniem psychologicznych mechanizmów psychoz. W szczególności interesują go pre-kliniczne stany ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych. Opublikował kilkadziesiąt prac w czasopismach naukowych. Należy lub należał do zespołów redakcyjnych czasopism naukowych. Realizuje granty finansowane z NCN.

Termin i czas trwania: 11.01.2021 r. wykład i dyskusja (część otwarta) w godz. 10:00-12:00; spotkanie z doktorantami (część zamknięta) w godz. 12:00-13:00

ZAPISY: https://zapisy.aps.edu.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia