Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia społeczne

Diagnostyka ekoprzestępczości – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Według unijnych danych przestępczość związana z wykroczeniami przeciwko środowisku to obecnie czwarta co do wielkości działalność przestępcza na świecie. Prognozuje się więc, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zwalczania przestępczości środowiskowej będzie bardzo duże.

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości, które proponuje kandydatom Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, przygotowują specjalistów do skutecznej walki z naruszeniami przepisów środowiskowych.

Absolwenci tego kierunku studiów będą potrafili prowadzić sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, wykonywać kontrole interwencyjne oraz realizować działania prewencyjne zapobiegające i ograniczające działalność przestępczą w zakresie korzystania ze środowiska.

Przykładowe przedmioty:

 • Przestępstwa przeciwko bioróżnorodności,
 • Prewencja ekoprzestępczości,
 • Bioindykatory w diagnozowaniu przestępczości środowiskowej,
 • Zarządzanie zasobami wód i prawo wodne,
 • Prawne formy ochrony przyrody,
 • Teledetekcja w działaniach wykrywczych i dowodowych,
 • Działania przestępcze w gospodarce przestrzennej,
 • Przestępstwa kłusownicze,
 • Konflikt zbrojny a środowisko.

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, w tym w Wydziałach Zwalczania Przestępczości, sądownictwie, jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, służbach celnych – granica państwa/lotniska, policji oraz jednostkach zajmujących się ochroną przyrody;
 • jednostki zajmujące się ściganiem przestępczości środowiskowej, laboratoria kryminalistyczne, jednostki chemiczno-ekologiczne Państwowej Straży Pożarnej, instytuty ekspertyz sądowych, jednostki/instytuty wojskowe związane z obroną przed bronią masowego rażenia;
 • Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych, laboratoria naukowo-badawcze, parki narodowe, zespoły parków krajobrazowych,
 • biura projektów i ekspertyz przyrodniczych, firmy konsultingowe zajmujące się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia