Kierunki studiów CzęstochowanewStudia CzęstochowaStudia humanistyczneStudia społeczne

Dziennikarstwo i kultura mediów – studia w Częstochowie

Marzysz o pracy dziennikarza, interesuje Cię dziennikarstwo? Chcesz poznać zasady działania mediów? Ciekawą propozycję przygotował dla Was Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów, proponowane przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, skierowane są do osób kreatywnych, otwartych na zdobycie wiedzy o mediach i na rozwijanie umiejętności w zakresie dziennikarstwa i komunikacji medialnej. Uzyskane podczas studiów kompetencje dają absolwentowi wszechstronne przygotowanie do pracy w mediach tradycyjnych oraz dynamicznie rozwijających się mediach elektronicznych.

Absolwent studiów I stopnia dziennikarstwo i kultura mediów uzyskuje wiedzę w zakresie funkcjonowania i działania mediów oraz zdobywa umiejętności przygotowujące do pracy w mediach oraz w obszarze komunikacji reklamowej, promocyjnej, redaktorskiej. Student uczy się redagować materiały dziennikarskie, posługiwać najnowocześniejszymi technologiami w zakresie dziennikarstwa i mediów. 

Program studiów dziennikarskich

Program studiów obejmuje przedmioty wprowadzające wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, sposobów wpływania na odbiorcę oraz specyfiki poszczególnych mediów. Student poznaje specyfikę przestrzeni medialnej, warunki pracy w instytucjach masowego przekazu. Poznaje współczesne procesy komunikacyjne, gatunki dziennikarskie, język wypowiedzi dziennikarskich, praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem, a także normy i przepisy prawa związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. W bloku przedmiotów praktycznych student uzyskuje umiejętność tworzenia wypowiedzi dziennikarskich, przekazów informujących i kształtujących opinię publiczną przygotowanych zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

Umiejętności potrzebne do profesjonalnego funkcjonowania w mediach tradycyjnych i elektronicznych student zdobywa na zajęciach warsztatowych realizowanych przez kadrę specjalistów i praktyków oraz podczas praktyk zawodowych. Dzięki tym zajęciom zna praktyczne aspekty tworzenia strategii marketingowych i PR-owych, źródła informacji dziennikarskich, specyfikę pracy w redakcji prasowej i redakcji portalu, uzyskuje znajomość podstaw dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego.

Praca dla absolwenta kierunku dziennikarstwo i kultura mediów

 Absolwent studiów dziennikarstwo i kultura mediów ze specjalnością dziennikarstwo internetowe potrafi pozyskiwać i weryfikować informacje, redagować materiały dziennikarskie z przeznaczeniem do publikacji w przestrzeni internetowej. Absolwent zna specyfikę kreatywności medialnej w sieci, zasady funkcjonowania mediów społecznościowych oraz różnych form publicystyki internetowej. Pozyskał umiejętności w zakresie kreowania wizerunku i marki w mediach elektronicznych oraz w zakresie dziennikarstwa obywatelskiego.

Absolwent kierunku ze specjalnością dziennikarstwo internetowe jest przygotowany do pracy jako dziennikarz, redaktor tekstów internetowych, bloger, administrator portalu, niezależny dziennikarz w nowych mediach, specjalista ds. mediów społecznościowych, specjalista ds. komunikacji medialnej w:

  • redakcjach internetowych, a także prasowych, radiowych i telewizyjnych,
  • portalach informacyjnych i tematycznych, serwisach społecznościowych,
  • działach ds. promocji, budowania wizerunku i marki, komunikacji z mediami,
  • agencjach reklamowych i public relations,
  • instytucjach, urzędach, organizacjach, firmach jako specjalista z zakresu komunikacji z mediami, wydziałach promocji i komunikacji (instytucje samorządowe i państwowe, różnego rodzaju przedsiębiorstwa i korporacje),
  • biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych.

Absolwent studiów dziennikarstwo i kultura mediów ze specjalnością media regionalne potrafi zarządzać informacją na temat historii i kultury regionu, redagować przekazy medialne prasowe i internetowe w wymiarze regionalnym, budować wizerunek regionu w mediach.

Absolwent kierunku ze specjalnością media regionalne jest przygotowany do pracy jako dziennikarz, redaktor tekstów internetowych, specjalista ds. komunikacji m.in. w:

  •  regionalnych redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, portalach internetowych,
  • działach ds. promocji, wizerunku, budowania marki, komunikacji z mediami,
  • instytucjach, urzędach, organizacjach, firmach jako osoba odpowiedzialna za obsługę medialną,
  • biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych.

Kierunek dziennikarstwo i kultura mediów w Częstochowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Częstochowa. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia