Europejskie modele wsparcia rodziny – konferencja naukowa w SWWS

Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS oraz Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Europejskie modele wsparcia rodziny”.

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2021 roku w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Belwederskiej 44c w Warszawie.

Z uwagi na możliwe zagrożenie epidemiologiczne nie wyklucza się ewentualności przeprowadzenia jej w trybie hybrydowym, bądź w szczególnym przypadku – zdalnie.

Podczas wydarzenia podzielonego na 3 sesje naukowcy, praktycy, a także studenci i doktoranci przedstawią referaty dot. podanych niżej tematów:

  • wpływ prawodawstwa unijnego na sytuację rodzin
  • demografia i kondycja małżeństw – analiza obecnej sytuacji
  • rządowe i samorządowe programy wsparcia rodzin
  • zagrożenia dla rodziny we współczesnej Europie
  • polityka prorodzinna w wybranych państwach – analiza porównawcza
  • pozycja rodziny w systemach prawnych państw europejskich
  • dysfunkcje współczesnej rodziny
  • przemoc w rodzinie: diagnoza, skala, formy przeciwdziałania
  • ochrona rodziny
  • małżeństwo jako fundament rodziny

Wszystkie zgłoszone referaty zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Więcej informacji na stronie SWWS

(Informacja prasowa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W WARSZAWIE

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia