Kierunki studiów OpolenewStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Opole

Filologia romańska od podstaw w Opolu

Studia na kierunku filologia romańska od podstaw to jedna z wielu propozycji, które w zakresie studiów językowych przygotował dla kandydatów Uniwersytet Opolski. Trzy lata nauki umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji.

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i socjolingwistycznej. Charakter kształcenia na kierunku filologia romańska od podstaw umożliwia studentom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji. Dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka, program studiów gwarantuje zdobycie zaawansowanej znajomości języka francuskiego od podstaw do poziomu C1.

Na pierwszym stopniu studiów studenci mają do wyboru dwa moduły:

 1) specjalistyczne aspekty komunikacji w języku francuskim – moduł rozwija kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie francuskiego języka specjalistycznego (np. języka francuskiego instytucji europejskich, języka francuskiego w biznesie, komunikacji medialnej, komunikacji międzykulturowej, inne);

  2) przekładoznawstwo – moduł przygotowuje do zawodu tłumacza, pozwala poznać różne rodzaje przekładu oraz trudności w pracy tłumacza. 

  3) język włoski – moduł umożliwia posługiwanie się językiem włoskim w mowie i piśmie na poziomie B2

Co po studiach?

Kompetencje językowe, komunikacyjne, interpersonalne i społeczne predestynują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych, instytucjach kultury, administracji państwowej i samorządowej, w różnych jednostkach organizacyjnych, np. departamencie współpracy z zagranicą, promocji, public relations, zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

Rekrutacja na studia

W ramach rekrutacji konkurs świadectw. Uwzględnia się w nim: język polski oraz język obcy.

Strona kierunku: FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW, Uniwersytet Opolski

O innych kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Opole. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia