Fizyka medyczna – Uniwersytet Gdański

Jeśli interesujesz się matematyką, fizyką oraz medycyną, to Uniwersytet Gdański ma dla Ciebie świetną propozycję studiów I stopnia. Fizyka medyczna to interdyscyplinarny kierunek, prowadzony przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Student fizyki medycznej na gdańskiej uczelni zdobywa szeroką wiedzę z fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej (w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej).

Fizycy medyczni zajmują się kalibracją urządzeń, dobierają dawki promieniowania, obsługują sprzęt medyczny podczas diagnozowania i terapii i współpracują z lekarzami przy takich badaniach i działaniach terapeutycznych, jak:

 • aparaty radiologiczne RTG,
 • aparaty radioterapii onkologicznej,
 • aparaty medycyny nuklearnej,
 • aparaty MR,
 • aparaturę elektromedyczną do fizjoterapii,
 • aparaty EKG,
 • aparaty EEG,
 • aparaty EMG,
 • aparaty do hemodializy,
 • aparaty promieniolecznictwa dermatologicznego.

Student fizyki medycznej:

 • zdobywa wiedzę z fizyki, poszerzoną w zakresie fizyki promieniowania jonizującego;
 • poznaje aparat matematyczny potrzebny do opisu zjawisk fizycznych;
 • zdobywa wiedzę medyczną z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii;
 • nabywa umiejętność pracy laboratoryjnej (obsługi podstawowej aparatury badawczej, również medycznej, analizy wyników badań i sposobu ich prezentacji);
 • uczy się jak wykorzystać wiedzę z fizyki w medycynie, szczególnie w radioterapii, radiologii i w medycynie nuklearnej;
 • uzyskuje umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych, przetwarzania danych, obliczeń matematycznych, stosowania modeli matematycznych i metod statystycznych;
 • kontynuuje naukę języka obcego (uzyskując poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz uczy się języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.

Absolwent fizyki medycznej posiada szeroką wiedzę z fizyki i medycyny, którą może wykorzystać w pracy w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej jako specjalista fizyki medycznej po uzyskaniu specjalizacji w tym zakresie.

Sprawdź inne kierunki studiów 2021/2022 na Uniwersytecie Gdańskim

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET GDAŃSKI – REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia