Kierunki studiów KrakównewStudia geograficzneStudia Kraków

Geodezja i kartografia – studia w Krakowie

Zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii na studiach w Krakowie. Które krakowskie uczelnie mają w swoich ofertach kierunek geodezja i kartografia?

Studia na kierunku geodezja i kartografia prowadzą Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Geodezja i kartografia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent kierunku geodezja i kartografia na AGH w Krakowie będzie posiadać wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w geosferze oraz zna metody pozyskiwania danych i opisu zależności geometrycznych w przestrzeni, dotyczących kształtu Ziemi, obiektów na niej położonych oraz modelu powierzchni terenu; zasad tworzenia opracowań i kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; znajomości przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zawodu; stosowania technik pomiarowych do realizacji określonych zadań geodezyjnych; znajomości oprogramowania z zakresu geodezji i kartografii.

Zobacz film

Geodezja i kartografia na AGH

Nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi m.in. stosować metody grafiki inżynierskiej, rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi, posługiwać się tradycyjnymi i nowoczesnymi przyrządami geodezyjnymi, czy też stosować odpowiednie techniki pomiarowe i obliczeniowe podczas realizacji pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz innych prac geodezyjno-kartograficznych.

Praktyki zawodowe na I stopniu studiów trwają 4 tygodnie. Praktyki mogą być realizowane w kilku etapach, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych po I, II lub III roku studiów, jednak ich zaliczenie ma nastąpić w trakcie 6 semestru studiów. 

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • geodeta;
 • pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej;
 • zarządca nieruchomości;
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami;

Po zdobyciu uprawnień:

 • geodeta uprawiony,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • mierniczy górniczy.

Miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się wykonawstwem geodezyjnym,
 • zakłady górnicze,
 • biura projektowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie geodezji i kartografii, firmy, których działalność w części związana jest z tworzeniem opracowań kartograficznych takiej jak: przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, zarządy dróg.

Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Absolwent kierunku geodezja i kartografia na URK posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych związanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, fotogrametrią cyfrową i pomiarami GPS, geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych. Jest przygotowany do wykonywania pomiarów geodezyjnych, w tym pomiarów realizacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych (tachimetria elektroniczna, techniki satelitarne, skaning laserowy itp.).

Posiada również wiedzę potrzebną do przeprowadzania zabiegów urządzeniowo-rolnych, służących organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tj. scaleń i podziałów gruntów, wymian i scaleń gruntów, podziałów nieruchomości. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Absolwenci po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej (2 lata), mogą uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji oraz geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin państwowy ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjne pomiary podstawowe oraz redakcja map oraz fotogrametria i teledetekcja absolwenci mogą uzyskać po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia.

Absolwenci mogą pracować w wydziałach geodezji oraz ochrony środowiska urzędów administracji publicznej (samorządowej i rządowej), w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, biurach geodezji i terenów rolnych, w biurach projektowych, w firmach budowlanych lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z szerokiego zakresu prac geodezyjnych. Również w firmach związanych z rynkiem nieruchomości, a zwłaszcza z wyceną nieruchomości.

Kierunek geodezja i kartografia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Kraków. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia