Geodezja i kartografia – studia w Łodzi

Sprawdź najważniejsze informacje o kierunku geodezja i kartografia. Gdzie studiować w Łodzi?

Kierunek geodezja i kartografia proponuje kandydatom Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Dowiedz się więcej!

Kierunek studiów geodezja i kartografia w SAN w Łodzi mieści się w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, uwzględniając jednocześnie jego praktyczny profil. Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikające z obowiązujących uwarunkowań prawnych i technicznych oraz oczekiwań pracodawców, zostały przyjęte jako kluczowe w opracowanej koncepcji kształcenia na kierunku geodezja i kartografia, który bazuje na trzech zasadniczych założeniach merytorycznych, obejmujących:

  • wyposażenie studenta w wiedzę odpowiadającą sylwetce inżyniera geodety funkcjonującego w zawodzie, zwracając przy tym uwagę na zakres wymagań dotyczących ubiegania się o uprawnienia zawodowe;
  • nabycie przez studenta umiejętności racjonalnego wykorzystywania współczesnych technik i technologii pomiarowych oraz zasobów informatycznych na potrzeby realizacji zadań praktycznych w zakresie odpowiadającym ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne” oraz wydanych do niej aktów wykonawczych;
  • ukształtowanie w osobowości studenta działania rozumnego, operatywnego, przedsiębiorczego i odpowiedzialnego w praktyce zawodowej inżyniera geodety z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz możliwości jakie stwarza współczesna geodezja i kartografia.

Specjalizacje:

  • Geodezja gospodarcza,
  • Gospodarka nieruchomości.

Perspektywy zawodowe – szerokie możliwości zatrudnienia w instytucjach państwowych i prywatnych (możliwość odbycia praktyk w Łódzkim Ośrodku Geodezji).

Uczelnie prowadzące kierunek geodezja i kartografia w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Łódź. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia