Geografia w Bydgoszczy

Chcesz wybrać studia na kierunku geografia w Bydgoszczy? Zastanawiasz się, które bydgoskie uczelnie wyższe proponują go kandydatom?

Geografia w Bydgoszczy – gdzie studiować?

Jedyną bydgoską uczelnią wyższą, która prowadzi studia na kierunku geografia jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Geografia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW)

Geografia – propozycja Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy – to kierunek studiów, na którym pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Geografia to dziedzina wiedzy, która pozwala zrozumieć skomplikowane zależności systemu Ziemi. UKW łączy tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy stawia na teorię połączoną z praktyką.

Zajęcia terenowe i tematyczne wyjazdy studialne, to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków. UKW daje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności także podczas międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS + (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Francja, Turcja, Cypr). Poszerzamy horyzonty, aby zrozumieć zmieniający się świat.

Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich drugiego stopnia Geografia prowadzonych w Instytucie Geografii na UKW.

Absolwent geografii na UKW jest przygotowany do pracy w:

  • firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej (GIS),
  • biurach prognoz i analiz (badania rynku i opinii społecznej),
  • przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się środowiskiem przyrodniczym,
  • centrach zarządzania kryzysowego,
  • biurach zarządzania środowiskiem,
  • jednostkach służby hydrologiczno-meteorologicznej,
  • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego (pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE),
  • komórkach monitoringu, ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego, organizacjach i biurach turystycznych.

Uczelnie prowadzące kierunek geografia w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Bydgoszcz. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Możesz również skorzystać z innych informacji o studiach w Bydgoszczy:

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia