Geoinformatyka i geologia środowiska – Politechnika Śląska

Studia na kierunku geoinformatyka są coraz popularniejsze wśród kandydatów. W Gliwicach kierunek ten proponuje Politechnika Śląska.

Absolwent uzyskuje wykształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych oraz wybranych dziedzin inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji geograficznej (GIS) i informatyki podpartych przez przedmioty związane z naukami o Ziemi. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych, skoncentrowanych wokół geologii i geochemii, uzupełnionych przez podstawy statystyki. Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki i ma podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin.

Absolwent zna metody badań i pomiarów terenowych i laboratoryjnych oraz ich cyfrowej archiwizacji na potrzeby geologiczne i środowiskowe. Dzięki dobremu przygotowaniu informatycznemu potrafi stworzyć lub wykorzystać odpowiednie oprogramowanie do analizy i interpretacji tych danych, a także przedstawić wyniki obserwacji w sposób pozwalający na rozwiązanie problemów inżynierskich z zakresu nauk o Ziemi i środowisku.

Absolwent kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska Politechniki Śląskiej może znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się ochroną środowiska, w przedsiębiorstwach geologicznych, górniczych i geotechnicznych, jako programiści i użytkownicy baz danych, projektanci i użytkownicy GIS, w instytutach naukowo – badawczych korzystających z przetwarzania danych geo-przestrzennych oraz w jednostkach administracji publicznej.

W ramach studiów na tym kierunku oferowane są dwa moduły:

  • geoinformatyka i środowisko
  • geologia i środowisko

Z matury w procesie rekrutacji liczy się ocena z matematyki (poziom podstawowy) oraz z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka.

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Katowice. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia