Kierunki geograficzne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolsceKierunki techniczne w PolscePoznaj kierunekStudia geograficzneStudia techniczne

Geoinżynieria i górnictwo otworowe – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów geoinżynieria i górnictwo otworowe jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych górników, w związku z prężnym rozwojem przemysłu górniczego, który obecnie nie tylko korzysta z najnowszych technologii, ale również stara się dbać o stan środowiska naturalnego.

Studenci kierunku Geoinżynieria i górnictwo otworowe zdobywają wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin. Obejmuje ona fizykę przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych oraz zagadnienia inżynierii złożowej.

W programie znajdują się także wybrane tematy z geologii ogólnej i hydrogeologii, a także geologii naftowej, w tym systemy naftowe i występowanie złóż węglowodorów.

Studenci poznają metody badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych oraz mechanikę górotworu i mechanikę płynów. Ważnym elementem jest również testowanie odwiertów i interpretacja wyników testów.

Kierunek ten oferuje także specjalistyczną wiedzę z wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego.

Studenci uczą się eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych. Zgłębiają również techniki modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz podstaw gazownictwa ziemnego.

Dodatkowo, program zawiera zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w górnictwie otworowym, co zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy w tej branży.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Geoinżynieria i górnictwo otworowe

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Geoinżynieria i górnictwo otworowe?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Geoinżynieria i górnictwo otworowe?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Geoinżynieria i górnictwo otworowe?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia