Kierunki studiówKierunki studiów KatowiceStudia geograficzneStudia Katowice

Geologia stosowana – studia w Katowicach

Wybierz studia na kierunku geologia stosowana, zostań inżynierem geologii i pracuj w przemyśle, zarządzaniu lub administracji na stanowiskach związanych z geologią, ochroną środowiska lub gospodarką przestrzenną.

Studia na kierunku geologia stosowana ma w swojej ofercie Uniwersytet Śląski w Katowicach (prowadzi je Wydział Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu).

W trakcie nauki zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk o Ziemi. Studia te trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera geologii. Po ich ukończeniu możesz kontynuować naukę na trzysemestralnych magisterskich studiach uzupełniających. Umożliwiają Ci podjęcie pracy w przemyśle, zarządzaniu i administracji na stanowiskach związanych z geologią, ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną. Po ukończeniu III stopnia studiów możesz także rozwijać swoją karierę naukową.

Na tym kierunku nauczysz się m.in.:

 • nazywać, rozróżniać i wyjaśniać procesy geologiczne, wykonywać pomiary geologiczne, konstruować mapy geologiczne, hydrogeologiczne, geośrodowiskowe, złożowe i górnicze,
 • rozpoznawać w skali makro- oraz pod mikroskopem skamieniałości, minerały i skały, określać ich cechy i przydatność w przemyśle przy użyciu nowoczesnych metod instrumentalnych,
 • śledzić przekształcenia chemiczne w środowisku, obiegi pierwiastków i materii, określać wpływ zanieczyszczeń na skład chemiczny i funkcjonowanie atmo-, hydro-, lito- i biosfery,
 • określać zasoby wodne poziomów wodonośnych, projektować ujęcia wód, strefy ich ochrony, rozwiązywać zadania związane z  krążeniem płynów w gruntach,
 • określać parametry współdziałania budowli z gruntem, określać warunki posadowienia budowli,
 • pracować z wykorzystaniem najnowszej aparatury, programów interpretacyjnych, baz danych stosowanych w geologii,
 • współpracować z górnikami, wiertnikami i innymi specjalistami w zakresie eksploatacji,
 • podejmować decyzje w kwestii gospodarowania zasobami wody, kopalin, energii, również tej pochodzącej z odnawialnych źródeł,
 • dzięki znajomości języka obcego oraz posiadaniu kompetencji społecznych – pracować w wielonarodowych zespołach badawczych.

Absolwenci tego kierunku pracują między innymi w:

 • przemyśle górniczym (kopalnie głębinowe, odkrywkowe surowców energetycznych, rud metali, surowców skalnych i chemicznych); energetycznym, chemicznym, hutniczym, budownictwie zwłaszcza drogowym i wodnym, koncernach poszukiwawczych w Polsce i na świecie,
 • gospodarce komunalnej (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowywanie odpadów, oczyszczanie ścieków), laboratoriach,
 • firmach związanych z ochroną środowiska (sporządzanie raportów OOŚ, projektowanie rozwiązań i urządzeń wspomagających ochronę środowiska, kancelarie prawne), instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką (WFOŚiGW, PGW – Wody Polskie, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Urzędy Górnicze),
 • służbach geologicznych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Australia, Dania),
 • uczelniach i instytutach badawczych w Polsce i na świecie, firmach doradczo – eksperckich.

Kierunek geologia stosowana w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Katowice. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia