Kierunki studiów KatowicenewStudia geograficzneStudia Katowice

Geologia – studia w Katowicach

Jeśli interesują Cię nauki o Ziemi i swoją przyszłość zawodową wiążesz z firmami lub instytucjami geologicznymi – dowiedz się więcej o perspektywach naukowych i zawodowych kierunku geologia!

Studia na kierunku geologia proponuje kandydatom Uniwersytet Śląski w Katowicach (prowadzi je Wydział Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu).

Studiując na kierunku geologia I stopnia zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk o Ziemi. Studia te trwają sześć semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata. Później możesz kontynuować naukę na czterosemestralnych magisterskich studiach uzupełniających. Umożliwiają Ci podjęcie pracy na stanowiskach wymagających ogólnej wiedzy i umiejętności geologicznych, w gospodarce, administracji geologicznej. Po ukończeniu studiów II i III stopnia możesz także rozwijać swoją karierę naukową.

Atuty kierunku:

 • ciekawe studia, dające możliwość unikalnych specjalizacji (paleontologia, geochemia, nowe i tradycyjne źródła energii, techniki komputerowe w geologii),
 • małe grupy ćwiczeniowe, ułatwiony dostęp do nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych, bezpośrednia opieka nauczyciela akademickiego sprzyjająca nawiązywaniu relacji „mistrz – uczeń”,
 • atrakcyjne ćwiczenia terenowe – to nie tylko nauka, ale i możliwość poznawania unikatowych miejsc,
 • możliwość korzystania z jedynego w Polsce i Europie Napowietrznego Mobilnego Laboratorium do badań zanieczyszczeń powietrza umieszczonego w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze (ULKA),
 • Międzynarodowe  Centrum Badań Polarnych umożliwiające badania obszarów podbiegunowych,
 • Śląskie Centrum Wody, które wodą zajmuje się wszechstronnie,
 • możliwość uczestniczenia w programach wymiany studentów: Erasmus, Most, CEEPUS,
 • możliwość kontynuacji studiów na II stopniu (magisterskie uzupełniające) a dla pasjonatów nauki – również na studiach III stopnia w dwóch Szkołach Doktorskich (w tym Międzynarodowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych),
 • wysoka rozpoznawalność absolwentów na rynku pracy.

Absolwenci tego kierunku pracują m.in. w:

 • instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką (WFOŚiGW, PGW – Wody Polskie, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Urzędy Górnicze),
 • służbach geologicznych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Australia, Dania),
 • gospodarce komunalnej (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowywanie odpadów, oczyszczanie ścieków), laboratoriach,
 • firmach związanych z ochroną środowiska (sporządzanie raportów OOŚ, projektowanie rozwiązań i urządzeń wspomagających ochronę środowiska, kancelarie prawne),
 • uczelniach i instytutach badawczych w Polsce i na świecie, firmach doradczo – eksperckich,
 • przemyśle górniczym (kopalnie głębinowe, odkrywkowe surowców energetycznych, rud metali, surowców skalnych i chemicznych); energetycznym, chemicznym, hutniczym, budownictwie zwłaszcza drogowym i wodnym, koncernach poszukiwawczych w Polsce i na świecie.

Kierunek geologia w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Katowice. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne.

Geoarcheologia w Lublinie

Kierunek geoarcheologia to interdyscyplinarna propozycja łącząca nauki historyczne, geograficzne i…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia na Śląsku

Sport w Katowicach

Studia na kierunku sport to propozycja, której celem jest przygotowanie absolwentów do pełnienia roli społecznej…

Studia ścisłe w Katowicach

Studia ścisłe to szeroka oferta kierunków, którą przygotowały renomowane uczelnie z Katowic. Przykładowe kierunki to:…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia