Gospodarka obiegu zamkniętego w Lublinie

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego łącza w sobie aspekty techniczne i przyrodnicze. Studia proponuje kandydatom Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego wiążą się z tym co praktyczne. Ten nowoczesny kierunek studiów przygotowuje absolwentów w zakresie wykorzystania wiedzy oraz procesów inżynierskich do wprowadzenia i monitoringu funkcjonowania mechanizmów regeneracyjnego systemu gospodarczego. Kluczowa dla koncepcji nauczania jest wizja gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Jest to jest koncepcja rynkowa, w której uznaje się, że produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce jak najdłużej, a powstające nieuchronnie odpady, powinny być traktowane jako surowce wtórne.

Rekrutacja

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy zawodowe

Absolwent ma wiedzę i umiejętności praktyczne m. in. w zakresie: efektywności produkcji przemysłowej, minimalizacji wytwarzania odpadów, odnawialnych źródeł energii, gospodarowania surowcami naturalnymi, projektowania instalacji wodno-ściekowych, gospodarowania odpadami, wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz technik neutralizacji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego, ochrony i monitorowania środowiska przyrodniczego.

Absolwent ma przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy w różnego typu instytucjach: w administracji rządowej i samorządowej, na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów: zaopatrzenia w wodę i ciepło, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, czy produkcji energii (w tym z odnawialnych źródeł).

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia przyrodnicze Lublin. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia