Kierunki studiów OpoleStudia geograficzneStudia OpoleStudia techniczne

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Opolski

Gospodarka przestrzenna to jeden z tych kierunków studiów, które śmiało można uznać za bardzo interdyscyplinarny. Obol elementów geografii studia opierają się na wiedzy z nauk społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych. Poznaj szczegóły ofert Uniwersytetu Opolskiego.

Głównym celem kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna jest wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania zadań i funkcji związanych z projektowaniem zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowaniem rozwoju społeczno–gospodarczego na poziomie miast i gmin, województw, kraju i w układzie międzynarodowym.

W toku studiów dowiesz się:

 •  zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni,
 •  budować atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną miast, gmin i regionów,
 •  kształtować dobre warunki życia i zamieszkania,
 •  zarządzać i gospodarować nieruchomościami, 
 •  kształtować atrakcyjność terenów wypoczynkowych i turystycznych,
 •  gospodarować majątkiem i budżetem jednostek samorządowych,
 •  racjonalizować wykorzystanie zasobów w rozwoju miast, gmin, regionów,
 •  budować i wykorzystywać system informacji o terenach GIS, 
 •  sprawić żeby miasto było inteligentne i zrównoważone

Program kształcenia obejmuje różnorodne treści dotyczące między innymi:

 •  zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych,
 •  planowania i programowania rozwoju miast, gmin i regionów,
 •  zarządzania przestrzenią poprzez plany zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem celów publicznych oraz potrzeb inwestorów,
 •  wdrażania strategii i programów rozwoju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
 •  projektowania oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych,
 •  techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego,
 •  administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży,
 •  pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych.

Absolwent kierunku studiów inżynierskich Inżynier gospodarki przestrzennej jest przygotowany do pracy jako:

 • Urbanista,
 • Architekt krajobrazu, Projektant zieleni, Specjalista ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,
 • Urzędnik administracji państwowej, Pracownik samorządowy,
 • Koordynator projektów unijnych, Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (fundraiser)
 • Koordynator d.s. rewitalizacji,
 • Specjalista ds. planowania strategicznego, Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • Rzeczoznawca ds. wyceny nieruchomości, Pośrednik w obrocie nieruchomości, Zarządca nieruchomości, Administrator nieruchomości,
 • Inżynier obsługi baz GIS, Analityk baz danych przestrzennych, Projektant baz danych z zakresu planowania przestrzennego,

Rekrutacja

W ramach rekrutacji na studia uwzględnia się oceny na maturze z przedmiotów: matematyka, język obcy, przedmiot do wyboru: geografia, WOS, historia lub j. polski.

Strona kierunku: GOSPODARKA PRZESTRZENNA , Uniwersytet Opolski

Gospodarka przestrzenna – studia na Uniwersytecie Opolskim

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Opolski

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Opole. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia