Historia – Uniwersytet w Białymstoku

Na kierunku historia proponowanym przez Uniwersytet w Białymstoku, dokładniej Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB, znajdziesz możliwość podjęcia nauki w ramach dwóch ścieżek kształcenia. Pierwsza z nich to historia w ujęciu klasycznym. Druga ukierunkowana na poznanie historii wojskowości i służb mundurowych.

Dowiedz się więcej o proponowanych ścieżkach swojego kształcenia na kierunku historia.

Studia historyczne w ujęciu klasycznym adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski, historii powszechnej, historii regionu oraz innych pokrewnych dziedzin. Studia dają możliwość rozwijania kompetencji językowych – z języka obcego nowożytnego i języka łacińskiego.

Ścieżka kształcenia historia wojskowości i służb mundurowych – w jej ramach, studenci, oprócz bloku przedmiotów z historii poszczególnych epok, realizują przedmioty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ujęciu historycznym i współczesnym. Studia dają także możliwość kształcenia w zakresie dwóch języków obcych – języka obcego nowożytnego zachodnioeuropejskiego i języka obcego nowożytnego wschodnioeuropejskiego.

Czym możesz się zajmować po kierunku historia?

Absolwent historii jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych.

Ścieżka kształcenia historia wojskowości i służb mundurowych skierowana jest głównie, ale nie wyłącznie, do absolwentów klas mundurowych, którzy planują realizowanie kariery zawodowej np. w policji, wojsku, służbach granicznych. Dzięki tej ścieżce będą oni mogli zdobyć coraz bardziej cenione na rynku pracy wykształcenie humanistyczne skorelowane z przygotowaniem z zakresu wojskowości i służb mundurowych.

Oferowana jest także możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Białystok. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia humanistyczne Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia