Kierunki humanistyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia humanistyczne

Humanistyka cyfrowa – poznaj kierunek studiów!

Kierunek Humanistyka cyfrowa integruje badania nad człowiekiem, językiem, którym ów człowiek się posługuje oraz nad jego wytworami w przestrzeni wirtualnej.

Kierunek studiów Humanistyka cyfrowa wpisuje się doskonale w najnowsze trendy na rynku edukacyjnym, łącząc zainteresowania filologiczne z kompetencjami młodego pokolenia w zakresie nowych mediów. Niewątpliwym atutem kierunku jest jego aktualność, dwujęzyczność oraz innowacyjność. Idea powołania studiów Humanistyka cyfrowa łączy się z obserwowalnym (zwłaszcza w ostatnich latach) przeniesieniem życia społecznego do świata wirtualnego. Proponowany program przeznaczony jest dla kandydatów planujących karierę na styku nowych mediów, kultury i społeczeństwa. Ma on łączyć badania naukowe dotyczące współczesnego językoznawstwa (w niewielkiej części literaturoznawstwa) z gruntowną analizą najnowszych zjawisk w świecie cyfrowym i praktycznym tworzeniem treści wirtualnych, ich badaniem oraz opracowywaniem.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Humanistyka cyfrowa

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Humanistyka cyfrowa?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia