Inwestycje i nieruchomości – studia w Łodzi

Studia na kierunku inwestycje i nieruchomości to jedna z atrakcyjnych propozycji studiów ekonomicznych przygotowanych w tym roku dla kandydatów na Uniwersytet Łódzki.

Studia pierwszego stopnia na kierunku inwestycje i nieruchomości pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

Specjalności

W ramach kierunku nie funkcjonują specjalności, w programie studiów można jednak wyodrębnić następujące obszary tematyczne:

 • inwestowanie,
 • urbanistyczno-środowiskowe uwarunkowania inwestycji,
 • procesy deweloperskie,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • wycena nieruchomości i przedsiębiorstw.

Główne przedmioty

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Ocena efektywności inwestycji
 • Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości
 • Podstawy inwestowania na rynkach nieruchomości
 • Podstawy zarządzania nieruchomościami
 • Ekonomika produkcji budowlanej
 • Zamówienia publiczne
 • Prawne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych

Sylwetka absolwenta i perspektywy zawodowe

Model kształcenia na kierunku inwestycje i nieruchomości stwarza absolwentowi szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości,
 • organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
 • biurach pośrednictwa obrotu,
 • jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • przedsiębiorstwach posiadających własne zasoby nieruchomości,
 • bankach, instytucjach finansowych, konsultingowych,
 • międzynarodowych firmach doradczych na rynku nieruchomości oraz innych instytucjach otoczenia biznesu.

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym liczą się oceny z: język obcy nowożytny, jeden spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, oraz nie wymagane maksymalnie dwa: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

Studia dla kandydatów przygotował Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Więcej informacji o kierunkach ekonomicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia ekonomiczne Łódź. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zajrzyj na stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia