Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia przyrodnicze

Inżynieria ekologiczna – kierunek studiów w Lublinie

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna to propozycja, którą dla kandydatów przygotował w tym troku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Studia o interdyscyplinarnym charakterze wpisują się w coraz powszechniejsze zjawisko ekologizacji gospodarki.

Jeśli Twoją ambicją jest profesjonalne przygotowanie się do działalności mającej na celu poprawę jakości środowiska, zachowanie bioróżnorodności i zrównoważony rozwój, to studia kierunku inżynieria ekologiczna będą dobrą ofertą.

Absolwenci uzyskają wiedzę z obszaru nauk rolniczych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania, oceny, odnowy, ochrony i wzbogacania ekosystemów. Wiedza oparta na najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej, praktyczne umiejętności oraz ukształtowana w toku studiów wrażliwość i odpowiedzialność społeczna za środowisko zapewnią absolwentowi studiów konkurencyjność na rynku pracy.

Rekrutacja na studia

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku inżynieria ekologiczna posiadają przygotowanie m.in. do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej, na uczelniach, w instytutach naukowych, badawczych, w parkach narodowych i krajobrazowych, w instytucjach konsultingowych oraz kontroli i oceny stanu środowiska, organizacjach pozarządowych, w doradztwie na obszarach wiejskich oraz w przedsiębiorstwach działających w obszarze kształtowania i ochrony środowiska, specjalizujących się między innymi w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zarządzaniu agroekosystemami, utylizacji i wykorzystania odpadów.

Strona kierunku: INŻYNIERIA EKOLOGICZNA , Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zobacz również film poświęcony prezentacji kierunku:

Inżynieria ekologiczna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Poznaj inne kierunki na uczelni: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Lublin. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia