Inżynieria i gospodarka wodna – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna dają podstawy wiedzy i umiejętności niezbędnych to projektowania, wykonawstwa i  eksploatacji obiektów inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, złożonych obiektów i systemów wodno-melioracyjnych, budowli hydrotechnicznych i regulacji cieków, systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą.

Europa stepowieje, dlatego tak ważnym zagadnieniem jest racjonalna gospodarka wodna, ochrona środowiska naturalnego czy promocja zrównoważonego przemysłu. Nowoczesne projektowanie będzie się skupiać na maksymalnym odzyskiwaniu wody i systemach ochrony przed suszą. Projektuj instalacje pozwalające na świadome i zrównoważone korzystanie z zasobów. Twórz systemy odnawialnych źródeł energii. Miej wpływ na racjonalne zarządzanie bezcennymi zasobami naturalnymi, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.

Perspektywy po studiach

  • Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej
  • Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze wodno-melioracyjne, budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych
  • Zakłady komunalne, instytucje nadzorujące i eksploatujące urządzenia wodne
  • Rolnictwo, leśnictwo, instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej
  • Fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią i gospodarką wodną

Czytaj więcej – Inżynieria i gospodarka wodna

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia