Inżynieria materiałowa i wytwarzania – Politechnika Białostocka

Na studiach “inżynieria materiałowa i wytwarzania” zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizowania procesów wytwarzania oraz kształtowania wyrobów z materiałów inżynierskich, zwłaszcza metali, polimerów i kompozytów. Zapoznasz się z procesami obróbki ubytkowej i przyrostowej, spajania, odlewnictwa, przeróbki plastycznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbek powierzchniowych i cieplnych metali i stopów. Zdobędziesz również wiedzę i kompetencje do wdrażania nowoczesnych technologii z zakresu utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych i kompozytów. Będziesz przygotowany do realizacji procesów wytwarzania z użyciem nowoczesnych systemów informatycznych (CAD/CAM/CAQ) oraz obrabiarek sterowanych numerycznie.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji detali z różnorodnych materiałów inżynierskich.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia techniczne Białystok
Studia ścisłe Białystok
Politechnika Białostocka

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia