Inżynieria materiałowa – Politechnika Bydgoska

Są kierunki, które mają wyraźny rys przyszłościowych. Takim kierunkiem jest na pewno inżynieria materiałów z oferty Politechniki Bydgoskiej.

Inżynieria materiałowa to dziedzina nauki i techniki, której zadaniem jest wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy zarówno w celu użytecznego projektowaniem nowych, jak i doskonalenia już znanych materiałów. Swoim zakresem obejmuje dziedziny: fizykochemia polimerów, chemia fizyczna, fizyka, metaloznawstwo, ceramika, mechanika i in.

Inżynieria materiałowa zajmuje się systemowym kształtowaniem materiałów uwzgledniającym ich właściwości, technologię produkcji, wpływ na środowisko, jak również sposób utylizacji i recyklingu. Wiedza w tej dziedzinie jest niezbędna dla rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat.

Specjalności na kierunku

  • inżynieria materiałów polimerowych

Na studiach zdobędziesz obszerną wiedzę i umiejętności dotyczące właściwości i technik otrzymywania materiałów polimerowych w tym kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach.

Dowiesz się, jak produkuje się takie materiały oraz nauczysz się oceniać ich wytrzymałość, właściwości mechaniczne, przetwórcze i użytkowe.

Studiując inżynierię materiałową zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności w szczególności dotyczącą: zagadnień matematyki, fizyki, chemii, informatyki i nauki o materiałach, podstawowych praw mechaniki i wytrzymałości materiałów, technologii ich wytwarzania, przetwórstwa i łączenia, zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów, wytwarzania nowoczesnych tworzyw polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów oceny ich właściwości mechanicznych, przetwórczych i użytkowych.

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Inżynieria Materiałowa powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I).

Praca po studiach

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w: działach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i projektowych, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów, działach kontroli jakości firmach konsultingowo – projektowych związanych z doradztwem w zakresie doboru materiałów.

Mogą Cię zainteresować też inne propozycje z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Politechnika Bydgoska

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia chemiczne Bydgoszcz. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia