Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia prawnicze

Kierunek prawno-administracyjny – studia w Lublinie

Wybierz kierunek prawno-administracyjny, czyli studia, które przygotują Cię zarówno do pracy w administracji rządowej lub samorządowej, jak i instytucjach pozarządowych i prywatnych.

Kierunek prawno-administracyjny ma w swojej ofercie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia prowadzi Wydział Prawa i Administracji UMCS. To kierunek, na którym zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej.

Studia te przygotują Cię także do pracy urzędniczej, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych w różnych rodzajach administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), ale także w instytucjach prywatnych. Absolwent będzie również przygotowany do wypełniania społecznych zadań administracji, w szczególności przez inicjowanie działań na rzecz interesu publicznego oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.

Jak wyglądają perspektywy zawodowe absolwenta tego kierunku?

Pracę znajdziesz np. w jednostkach administracji publicznej rządowej i samorządowej, ale też administracji różnych podmiotów gospodarczych. Pracować możesz również w służbie cywilnej, instytucjach niepublicznych, pozarządowych czy placówkach kulturalnych i oświatowych. Twoja wiedza przyda się także w strukturach partii politycznych czy instytucjach współpracujących z państwami członkowskimi UE.

Jak wygląda rekrutacja na te studia?

Przedmioty maturalne: dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze Lublin. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia