Kierunek prawo na UwB z bardzo dobrą oceną PKA

Nie tylko pozytywna ocena, ale też rekomendacja przyznania Certyfikatu Doskonałości Kształcenia – to wnioski z oceny programowej kierunku prawo na Uniwersytecie w Białymstoku.

Ocenę przeprowadził zespół Polskiej Komisji Akredytacyjnej. – To znakomita wiadomość dla nas, ale przede wszystkim dla naszych obecnych i przyszłych studentów. Zwłaszcza, że właśnie rozszerzyliśmy ofertę o nowe kierunki – podsumowuje prof. dr hab. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa największej podlaskiej uczelni. 

– Eksperci PKA dostrzegli, że wkładamy dużo wysiłku w praktyczne przygotowanie naszych studentów do wykonywania zawodów prawniczych. Na naszym wydziale działa m.in. Centrum Praktyk Sądowych, mamy Pracownię Kryminalistyki. Organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze – wylicza prof. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa UwB. – Dbamy o to, by jeszcze w czasie studiów nasi studenci mieli kontakt z instytucjami i firmami, które wiedzę prawną wykorzystują w swojej działalności. Służy temu chociażby cykl seminariów prawnych dla biznesu.

Jak podkreśla dziekan Popławski, wydział zapewnia też swoim studentom możliwości wszechstronnego rozwoju naukowego. Inwestuje w bazy naukowe i ułatwia dostęp do nich, intensywnie współpracuje z prestiżowymi ośrodkami, takimi jak Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Uniwersytet w Leuven czy Uniwersytet Stanowy w Michigan, co umożliwia mobilność studentów i kadry w Unii Europejskiej i poza nią. Ma też szeroką ofertę szkół prawa obcego prowadzonych we współpracy z zagranicznymi partnerami. Na Wydziale Prawa UwB działa też Centrum Prawniczego Języka Angielskiego.

To, czy Polska Komisja Akredytacyjna przyzna nam Certyfikat Doskonałości Kształcenia okaże się najpewniej pod koniec bieżącego roku. Jednak już sam fakt, że I zespół nauk społecznych zarekomendował takie wyróżnienie naszego kierunku to dla uczelni powód do dumy. Jeśli otrzymamy Certyfikat, będzie to świadczyło o tym, że wdrażamy godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności skutecznością, uniwersalnością, innowacyjnością, wzorcowością, etycznością i trwałością. Na elementy te bowiem zwraca uwagę PKA przyznając certyfikat. Nie bez znaczenia są też udokumentowane, regularne osiągnięcia studentów i absolwentów, co można również przeczytać na stronie internetowej Komisji

wyjaśnia prof. Popławski.

W ofercie Wydziału Prawa oprócz czterech dotychczasowych kierunków – administracji, bezpieczeństwa i prawa, kryminologii oraz prawa  – pojawią się 2 nowe propozycje. To kierunek prawo i podatki w biznesie, który będzie realizowany na studiach niestacjonarnych I stopnia oraz kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa na studiach niestacjonarnych II stopnia. Jak zapowiadają władze wydziału, nowości skierowane są przede wszystkim do tych kandydatów, którzy mają sprecyzowane plany zawodowe albo już pracują w instytucjach czy firmach i chcą poszerzyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie prawa podatkowego i administracji skarbowej.  

Wydział Prawa to największy wydział Uniwersytetu w Białymstoku. Kształci się tu ponad 2300 studentów i doktorantów.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zbliżające się wydarzenia