Kompasy Vistuli 2021 – konkurs!

Czasy są niezwykle trudne, ale wiecznie tak nie będzie. Po zapaści w gospodarce spowodowanej pandemią nastąpi odbicie – również w takich sektorach jak turystyka, hotelarstwo i gastronomia oraz w branży spotkań.

Biznes w tym obszarze odbuduje się, ponieważ ludzie bardzo tego potrzebują. Turystyka i rekreacja będą jednymi z mega-trendów w życiu i gospodarce. Pandemia odciśnie oczywiście piętno na branży, nastąpią radykalne zmiany. Ważne, aby je przewidzieć, dostrzec i wykorzystać.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula docenia ludzi, którzy widzą więcej, są spostrzegawczy, kreatywni i mają wizję. To oni będą odbudowywać tę część gospodarki i wyznaczać nowe kierunki. Wielu z nich to absolwenci Vistuli. Uczelnia chce wyróżnić najlepszych z nich. Bo to oni będą w awangardzie, staną na czele zmian i pociągną ten biznes.

Właśnie z myślą o absolwentach takich kierunków jak np. Turystyka i Rekreacja – zarówno polskich jak i zagranicznych – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula organizuje drugą edycję konkursu „Kompasy Vistuli”. Partnerami są Polska Izba Turystyki oraz MPI Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań.Chcemy wyłonić i uhonorować osoby, które odnoszą sukces na polu zawodowym związanym z szeroko pojętą gościnnością – mówi dr Krzysztof Celuch, pełnomocnik rektora ds. kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. – Pragniemy nagrodzić tych, którzy są wytrwali, potrafią komunikować się, mają zapał i potencjał – dodaje. – To niezbędne cechy ludzi, dzięki którym branża odbije się od dna i znów będzie dynamicznie się rozwijać. To właśnie oni, po pandemii, będą pokazywać drogę.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula wyróżnia swoich najlepszych absolwentów, ponieważ kompetencje i ich zawodowa ścieżka są miarą sukcesu uczelni. Świadczą o jakości kształcenia i praktycznego przygotowania. Są jej najlepszymi ambasadorami.

Konkurs jest skierowany do absolwentów następujących uczelni:

  • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
  • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji;
  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie;
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie;
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi;
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – kierunek Turystyka i Rekreacja;
  • Uczelnia Vistula – kierunek Turystyka i Rekreacja;
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna – kierunek Turystyka i Rekreacja.

„Kompasy Vistuli” są przyznawane w kategorii Menedżer oraz w kategorii Przedsiębiorca. 

Konkurs jest otwarty. Kandydaci mogą zgłaszać się sami, mogą to też zrobić m.in. ich byli wykładowcy, przełożeni, współpracownicy oraz inni absolwenci.

Kandydatury są przyjmowane do 14 lutego 2021 r. poprzez formularz dostępny na internetowej stronie konkursu SGTiH Vistula:

https://www.vistulahospitality.edu.pl/o-nas/absolwenci/konkurs-kompasy-vistuli

Inicjatorem konkursu jest Rada Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, w której skład wchodzą przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz dziennikarze branżowi.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędą się 8 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału!

Materiały prasowe Uczelni Vistula

Więcej: vistulahospitality.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia