Koszty studiów prawniczych w Trójmieście

Bezpłatną naukę na kierunku prawo zagwarantują kandydatom dobrze zdane egzaminy maturalne oraz wybór Uniwersytetu Gdańskiego, studiów w trybie dziennym (stacjonarnym). W przypadku wyboru uczelni niepaństwowej lub studiów w trybie niestacjonarnym student musi płacić czesne.

Ile wynosi czesne na studiach prawniczych w Trójmieście?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dużo zależy od wyboru sposobu opłacania studiów. Uczelnie prześcigają się w budowaniu dogodnych planów wnoszenia opłat. Dla potrzeb tego zestawienia pokazujemy koszt nauki, gdy dokona się wpłaty jednorazowo.

UczelniaKoszt nauki na I roku studiów
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku5000 zł
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni6300 zł
Uniwersytet Gdański0 zł
Koszty nauki na studiach, kierunek prawo, studia jednolite magisterskie stacjonarne

W przypadku Wyższej Szkoły Bankowej w drugim roku studiów i w latach następnych opłata jest wyższa i wynosi 5600 zł. W Gdyni na WSAIB koszt może być niezmienny przez wszystkie lata nauki. Tytuł magistra kosztować więc będzie absolwenta ok. 23 000 zł (WSB) lub ok. 30 000 zł (WSAIB).

Koszt prawniczych studiów niestacjonarnych w Trójmieście

Uzyskanie tytułu magistra prawa pozyskane w ramach studiów niestacjonarnych jest tańsze. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni oferuje studia za 5800 zł za cały rok nauki. (29 000 zł za 5 lat). WSB w Gdańsku, która przygotowała również tryb niestacjonarny oczekuje kwoty identycznej jak wobec studentów dziennych – 5000 zł za pierwszy rok i 5600 w latach następnych.

A może niestacjonarne prawo na UG?

Wydział Prawa i Administracji UG umożliwia podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym na dwa sposoby. Można studiować zaocznie oraz wieczorowo. Przybliżony koszt to za pierwszy rok nauki w trybie zaocznym 4700 zł. W kolejnych latach mniej ok. 4350 zł. W trybie wieczorowym opłata wnoszona semestralnie wynosi ok. 3500 zł, czyli za rok nauki wyjdzie ok. 7000 zł. (aktualne opłaty).

Jeśli kierujesz się ceną przed ostatecznym wyborem uczelni sprawdzić warto wszystkie plany taryfowe, ewentualne promocje i inne możliwości obniżenia opłat za swoje studia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia