Leśnictwo – Politechnika Białostocka

Czego nauczysz się na studiach?

Studia na kierunku leśnictwo pozwolą Ci zdobyć szeroką wiedzę (biologiczną, technologiczną i ekonomiczną) potrzebną do zrozumienia zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym, a także umiejętności z zakresu zarządzania: projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu, gospodarki łowieckiej, pozyskania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych, ochrony przyrody na obszarach leśnych oraz ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.

Jakie są perspektywy zawodowe po tym kierunku?

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie:

  • w jednostkach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną przyrody i środowiska: w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, administracji parków narodowych i krajobrazowych,
  • w gałęziach gospodarki związanej z leśnictwem, m.in. w zakładach usług stosowanych w gospodarce leśnej, leśnych zakładach naukowo-badawczych oraz jednostkach administracji publicznej.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia techniczne Białystok
Studia przyrodnicze Białystok
Studia biologiczne Białystok
Studia rolnicze Białystok
Politechnika Białostocka

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia