Matematyka – studia w Rzeszowie

W zależności od wybranej ścieżki nauczania absolwent matematyki może w przyszłości zajmować się ekonomią, finansami, analizą i bezpieczeństwem danych lub zostać nauczycielem matematyki w różnych rodzajach szkół.

Studia na kierunku matematyka prowadzą dwie rzeszowskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. Dowiedz się więcej!

Matematyka na Uniwersytecie Rzeszowskim

Kierunek matematyka, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Rzeszowski, pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę i umiejętności  z różnych działów matematyki. Obok wykształcenia teoretycznego w ramach ogólnoakademickiego profilu kształcenia, studenci otrzymują dodatkowe przygotowanie praktyczne do wejścia na rynek pracy w zakresie analizy i bezpieczeństwa danych oraz zastosowań matematyki w finansach. Możliwe jest także przygotowanie do nauczania matematyki we wszystkich rodzajach szkół.

Kształcenie realizowane jest w ramach następujących ścieżek:

 • analiza i bezpieczeństwo danych,
 • zastosowanie matematyki w finansach,
 • nauczanie matematyki.

Absolwent studiów I stopnia:

 • dysponuje wiedzą z podstawowych działów matematyki;
 • posiada umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego;
 • jest wyposażony w umiejętności z zakresu technik informatycznych, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności stosowanych przy rozwiązywaniu problemów matematycznych;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Perspektywy zawodowe:

 • specjalista w instytucji finansowej,
 • specjalista ds. przetwarzania danych,
 • analityk danych,
 • kierownik zespołu/projektu,
 • konsultant w zakresie stosowania statystyki matematycznej,
 • konsultant ds. modelowania matematycznego,
 • nauczyciel matematyki.

Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej

Absolwent studiów na kierunku matematyka, które proponuje Politechnika Rzeszowska, będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Absolwent będzie posiadał umiejętności:

 • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • dokonywania złożonych obliczeń,
 • przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie,
 • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich,
 • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

Absolwent specjalności zastosowania matematyki w ekonomii będzie także posiadał umiejętność:

 • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki w naukach ekonomicznych,
 • opisywania zjawisk ekonomicznych przy pomocy odpowiednich modeli matematycznych, które są konstruowane na bazie wiedzy z zakresu wielu dyscyplin matematycznych oraz ekonomii matematycznej, matematyki finansowej i ekonometrii,
 • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych, dotyczących opisu zjawisk ekonomicznych i analizy ich przebiegu.

Poza tym absolwent będzie:

 • znał język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej,
 • miał zdolność pogłębiania wiedzy matematycznej,
 • przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, bankowych oraz aktuarialnych, w których będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie matematyki i ekonomii,
 • umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki i podstaw ekonomii związanych z modelowaniem matematycznym zjawisk ekonomicznych.

Uczelnie prowadzące kierunek matematyka w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia ścisłe Rzeszów. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia