Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Białostockiej

Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia (i praktycznego wykorzystania) zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych systemów komputerowych (CAD). Ma opanowaną umiejętność wykorzystania oprogramowania CAE w zagadnieniach obliczeń konstrukcji inżynierskich. Jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania z użyciem systemów CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się szeroko rozumianym projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.

Politechnika Białostocka proponuje trzy specjalności. Są to:

komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

Absolwent specjalności przygotowany jest do wykorzystania współczesnych systemów i metod informatycznych CAx w praktyce inżynierskiej, w szeroko rozumianej branży mechanicznej. Posiada umiejętności w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej, przygotowania technologicznego produktu oraz jego wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu projektowania oraz podstawowych obliczeń inżynierskich bazujących na metodzie elementów skończonych. Zna różne techniki projektowania, w tym także technikę inżynierii odwrotnej oraz metody szybkiego wykonywania prototypów. Absolwent specjalności ma szerokie możliwości zatrudnienia, między innymi w zakładach przemysłowych obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biurach konstrukcyjnych oraz firmach projektowych.

konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

Absolwent specjalności ma gruntowną wiedzę z zakresu konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i pojazdów. Posiada umiejętności opracowywania dokumentacji technicznej, programowania i użytkowania systemów i programów komputerowych, jak również specjalistycznych pakietów wykorzystywanych w procesach modelowania, projektowania i wytwarzania elementów maszyn. Ma wiedzę z zakresu budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów oraz specjalistycznego oprzyrządowania technologicznego. Absolwent specjalności może podjąć pracę zawodową w zakładach przemysłowych, zakładach produkcji i obsługi maszyn, przedsiębiorstwach usługowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, jak też w innych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej.

technologia cieplna i chłodnicza

Absolwent tej specjalności ma wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, kriotechniki, energetyki odnawialnej i niekonwencjonalnej. Ponadto dysponuje wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi ubieganie się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe, certyfikaty oraz świadectwa kwalifikacji związane z branżą energetyczną i chłodniczą. Specjaliści tej branży znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów techniki cieplnej i chłodnictwa, pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
STUDIA BIAŁYSTOK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia